Studentenverhaal

Michel Verwoolde - Bachelor Thesis

Ik heb mijn BSc Thesis gedaan bij de leerstoelgroep Entomologie van Wageningen Universiteit en hield me bezig met de malariamug. Een manier om de verspreiding van de malariaparasiet (Plasmodium) te verminderen is door de overbrengers weg te halen: het doden van de muggen.

Ik had het gevoel dat ik met mijn BSc thesis een steentje kon bijdragen aan het onderzoek naar malaria.

Een van de manieren is om de muggen te infecteren met een schimmel, Beauveria bassiana. Mijn taak was om te onderzoeken wat er precies gebeurt met het vlieggedrag van de malaria mug vanaf het moment van schimmel infectie tot aan de dood van de malariamug. Ik heb gebruik gemaakt van een vliegtunnel om dit vlieggedrag in kaart te brengen. Geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde muggen zijn één voor één losgelaten in de tunnel en met een software programma kon ik een 3D-simulatie van elke vlucht maken. De resultaten waren zeer verrassend en erg nuttig voor verder onderzoek op dit gebied. Doordat ik echt een steentje kon bijdragen was het heel erg leuk om te doen,. Mijn BSc Thesis gaf mij echt het gevoel dat ik al die jaren niet voor niets allemaal vakken heb gevolgd, maar dat ik echt die kennis kon gebruiken voor het oplossen van biologische vragen.