Eerste jaar van de bachelor Biotechnologie

In dit eerste jaar wordt een basis gelegd voor je hele studie. Dit betekent dat je vaak ook college volgt met studenten van andere studies. Voorbeelden van deze vakken zijn: Algemene Chemie, Wiskunde en Celbiologie. Je volgt echter ook vakken in kleine groepen, die echt opleidingsspecifiek zijn zoals Biotechnologie I en Proceskunde voor technologen. In het eerste jaar krijg je dus een beeld van de hele BSc-opleiding. Alle vakgebieden waar Biotechnologie een belangrijke rol speelt komen zo aan de orde. Dit maakt weer duidelijk dat Biotechnologie een heel breed vakgebied is waarin je vanuit veel vakgebieden (zoals genetica, moleculaire biologie, wiskunde, biochemie, microbiologie en proceskunde) mee bezig kunt zijn.

De vakken uit het eerste jaar worden hieronder genoemd. Door op een vak te klikken krijg je een korte beschrijving van het vak. (Wil je meer informatie kijk dan in de studiegids.)

Vakken in het eerste jaar BSc Biotechnologie

Introductie vakgebied

Dit vak is een introductie in het vakgebied van de biotechnologie en de moleculaire levenswetenschappen. Verder leer je meer over hoe het is om te studeren in Wageningen. Het introductievak bestaat dan ook uit verschillende onderdelen. Zo wordt je in groepjes ingedeeld om verslagen te maken die met het vakgebied te maken hebben maar krijg je ook een cursus in mondeling presenteren en computervaardigheden.

Wiskunde 1 (of Statistiek 1), Wiskunde 2, en Wiskunde 3

In het eerste jaar heb je en rij wiskundevakken. Afhankelijk van de wiskunde die je op de VWO had, begin je met Wiskunde 1 of Statistiek 1. Tijdens het vak Wiskunde 1 moeten studenten zonder wiskunde B delen van VWO wiskunde B inhalen en tijdens Statistiek 1 halen studenten met wiskunde B juist de basis van statistiek in. In het vak Wiskunde 2 ga je dan samen verder. Je gaat dieper in op differentiëren, integreren en het oplossen van vergelijkingen. In Wiskunde 3 zullen ook nieuwe onderwerpen aan bod komen zoals complexe getallen, matrices en vectoren. De wiskundevakken worden gegeven in werkcolleges waarbij je veel tijd krijgt om sommen te maken. Hierbij is een docent aanwezig waaraan je altijd vragen kunt stellen als je tegen een probleem aanloopt.

Algemene Chemie 1 en 2

Algemene Chemie bestaat uit 2 delen en is een introductie in de algemene en fysische chemie. Hierin worden onderwerpen zoals: evenwichten, zuur-base chemie, geleiding, osmose, spectroscopie en ionenwisseling besproken. De leerstof wordt besproken in werkcolleges en daarnaast worden er ook veel practica gevolgd waarin je de leerstof op een praktische manier benaderd.

Celbiologie

In het vak Celbiologie ga je dieper in op de structuur en de functie van biomoleculen, celonderdelen en cellen. Het vak vormt de basis voor verdiepende vakken die je verderop in je opleiding nog tegen zult komen. De leerstof wordt in dit vak op diverse manieren aangeboden. Zo werk je met computermodules, volg je practica en hoorcolleges, werk je in de vorm van PGO en wordt er een deel zelfstudie verwacht.

Organische Chemie 1 en 2

Dit vak bestaat uit 2 delen waarin je de basis legt voor verdere studie in de organische chemie. Je krijgt meer inzicht in de chemie van natuurproducten door de bouw en reactiviteit van moleculen, reactiemechanismen en stereochemie te bestuderen. Het vak wordt gegeven in werkcolleges waarbij een ondersteunend practicum wordt gevolgd. Hiernaast is zelfstudie een belangrijk onderdeel van het vak.

Microbiologie en Biochemie

Dit vak is opgesplitst in 2 delen: een microbiologie en een biochemie deel. Er wordt ingegaan op genetische, fysiologische, morfologische en ecologische aspecten van prokaryoten en primitieve eukaryoten. De leerstof wordt behandeld in hoorcolleges en in de practica worden verschillende basisvaardigheden voor het opkweken van micro-organismen geleerd.

Practicum Biologische Chemie

Dit vak bestaat bijna volledig uit practica. Er worden wel enkele colleges gegeven ter ondersteuning van het practicum. Verschillende onderwerpen komen hierin aan bod zoals; kloneringstechnieken, de bouw en functie van nucleïnezuren en eiwitten, structuur en expressie van eukaryote genen, electroforese, PCR, spectrofotometrie en fluorescentie. In het practicum komen basiskennis en verschillende basisvaardigheden aan de orde.

Het praktische gedeelte kent twee onderdelen, een moleculair biologisch en een biochemisch deel. In het moleculair biologisch deel komen de volgende zaken aan bod: de isolatie en analyse van DNA, RNA en eiwitten uit zowel prokaryoten (E.coli) als eukaryoten (tomaat); het maken van een fysische kaart van een plasmide doormiddel van enzymdigestie en gelelectroforese; moderne detectietechnieken zoals PCR en het gebruik van computerprogramma’s en internet (bio-informatica) bij de analyse van de bouw en functie van DNA. Het biochemische deel kent de volgende onderwerpen: de analyse van eiwitten m.b.v. de ELISA techniek en isoelektrisch focusseren; het gebruik van spectrofotometrie, bioluminescentie en fluorometrie in biochemische analyse; het gebruik van enzymen in de kwantitatieve biochemische analyse.

Inleiding Proceskunde

In dit vak leer je hoe je processen kan ontwerpen. Hiervoor is basiskennis van verschillende apparatuur erg handig en je leert dan ook langzaam verschillende apparaten en hun eigenschappen kennen. Je leert hoe je systematische een probleem analyseert en oplost. Hierbij moet je soms aannames maken en modellen toepassen om een schatting te maken van de beste oplossing voor een probleem. Verder maak je kennis met het programma Simulink waarmee je een simulatie van een proces kunt analyseren.

Thermodynamica

In dit vak krijg je een introductie in van der Waals gassen, fasescheiding, thermodynamica, reactiekinetiek en fysische chemie van macromoleculen. Naast de hoorcolleges verdiep je je kennis in werkcolleges.

Biotechnologie I

In dit vak maak je kennis met verschillende biotechnologische processen. Je bekijkt de productieprocessen en geschiedenis van de biotechnologische producten. De processen lopen erg uiteen, van het klassieke bierbrouwproces tot de productie van vaccins door micro-organismen. Je werkt in dit vak samen in groepjes waarbij je problemen oplost en hierbij je eigen examenstof samenstelt. Aan het einde van het vak volgt er nog een groot project waarbij je dieper in gaat op een specifiek biotechnologisch proces. Hier maak je met je groep een verslag over en als afsluiting volgen er presentaties.

Organisch-Chemisch Analysemethoden

In dit vak maak je kennis met verschillende analysemethoden op het gebied van organische chemie. Onder andere chromatografie, massaspectrometrie en NMR. Tijdens dit vak krijg je colleges over de achtergrond van deze methodes; de principes van de technieken en de toepassing ervan. Daarnaast krijg je practica. Een chomatografiepracticum, waarin je kennis maakt met verschillende chromatografische technieken en een spectroscopiepracticum, waarin je verschillende spectra leert ontcijferen.

Boeken

Voor de meeste vakken zijn er readers beschikbaar om aan te schaffen. Ook worden er voor enkele vakken boeken als naslagwerk aangeraden. Vaak worden deze boeken ook gebruikt in vervolgvakken in het tweede of derde BSc-jaar. Sommige naslagwerken kunnen zelfs nog worden gebruikt tijdens vakken in en latere master.

Een groot deel van de studenten schaft deze boeken dan ook aan:

  • Molecular Biology of the cell, B. Alberts et al. (Biochemie)
  • Biology of microorganisms, Brock (Microbiologie)
  • Organic chemistry, S. McMurry (Bio-organische chemie)
  • Biochemistry, Berg, Tymoczko & Stryer (Microbiologie en Biochemie)
  • Quality by Design for Biopharmaceuticals, (ISBN 9780470282335) (Bioprocess Engineering)
  • Bioprocess Engineering Principles, Pauline M. Doran (Bioprocess Engineering)

> Ga naar de vakken van het tweede jaar

> Ga naar de vakken van het derde jaar