Tweede jaar van de bachelor Biotechnologie

In het tweede jaar van de BSc ga je, op de diverse vakgebieden, wat meer de diepte in. Er worden vakken gegeven die voortbouwen op de kennis die je in je eerste jaar hebt opgedaan. Naar verhouding heb je nu meer biologische en procestechnologische vakken. Basis wiskunde en basis chemie heb je al in het eerste jaar afgesloten. Natuurlijk zijn er weer vakken die disciplines verbinden.

Naast de verplichte vakken heb je de eerste mogelijkheid om je te specialiseren in de richting die je interessant vindt: meer biologisch, chemisch of engineering.

De vakken uit het tweede jaar worden hieronder genoemd. Door op een vak te klikken krijg je een korte beschrijving van het vak. (Wil je meer informatie kijk dan in de studiegids.)

Vakken in het tweede jaar BSc Biotechnologie

Organisch Chemische Analysemethoden

In dit vak maak je kennis met verschillende analysemethoden op het gebied van organische chemie. Onder andere chromatografie, massaspectrometrie en NMR. Tijdens dit vak krijg je colleges over de achtergrond van deze methodes; de principes van de technieken en de toepassing ervan. Daarnaast krijg je practica. Een chomatografiepracticum, waarin je kennis maakt met verschillende chromatografische technieken en een spectroscopiepracticum, waarin je verschillende spectra leert ontcijferen.

Microbiële Fysiologie

Dit vak is het vervolg van microbiologie in het eerste jaar. Het gaat voornamelijk over de processen die er plaatsvinden in een micro-organisme; welke stoffen een micro-organisme nodig heeft om te groeien en overleven. En hoe ze deze stoffen omzetten in hun energie. Ook krijg je een practicum bij dit vak over deze processen, bijvoorbeeld over de invloed van verschillende soorten substraat op de groei van het micro-organisme.

Keuzevak: Food Chemistry, Bioorganische Chemie, iBiosystems of Modelling Dynamic Systems

Je maakt een keuze uit een van de genoemde vakken:

  • Food Chemistry behandelt de verschillende componenten waaruit voedsel bestaat.

  • Bioorganic Chemistry is een vervolg op Organische Chemie 2 in jaar 1 en richt zich op biomoleculen.

  • iBiosystems combineert natte labpractica met computational experimenten (dry lab) warbij je genotype-phenotype relaties leert begrijpen.

  • bij Modelling Dynamic Systems maak je wiskundige modellen waarmee je het gedrag van chemische processen kunt beschrijven.

Separation Process Design

Dit vak is een vervolg op introductie proceskunde uit het eerste jaar. Je leert de verschillende soorten bioreactoren kennen en bent veel bezig met berekeningen hieraan. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit het opstellen van massabalansen.

Communicatie en Technologie

Dit is een vak over de communicatie over nieuwe, biotechnologische producten. Lang niet alle mensen weten wat biotechnologie inhoudt en accepteren de nieuwe biotechnologische producten. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het proces van acceptatie van een product in de maatschappij verloopt. Hierover gaat dit vak, het bestaat uit colleges en een project waarbij je enquêtes afneemt onder de bevolking.

Celfysiologie en Genetica

Celfysiologie en genetica bestaat uit 3 delen; genetica, biochemie en moleculaire biologie. Er zijn verschillende onderwerpen waarover je vanuit alle drie de invalshoeken een college krijgt. Voorbeelden van onderwerpen die worden behandeld tijdens dit vak zijn: p53 en kanker en van genoom tot eiwitten.

Biotechnologie 2

Tijdens Biotechnologie 2 ga je kijken naar verschillende aspecten die te maken hebben met het op de markt brengen van een nieuw biotechnologisch product. Er wordt gekeken naar het ontwerpen van een proces, inclusief schatting van de kosten, maar ook naar de ethische aspecten, de aanvraag van patenten en regels waaraan je je dient te houden tijdens een productieproces. Tijdens Biotechnologie 2 werk je onder andere met een groep aan het ontwerpen van een productieproces (van bijvoorbeeld insuline).

Bioreactor Design

Bioreactor design is een echt proceskunde vak. Je gaat verder met het opstellen van massabalansen over reactoren en het uitvoeren van berekeningen hieraan. Je kijkt bijvoorbeeld naar of er genoeg zuurstof is in de reactor om de micro-organismen goed te laten groeien. Bioreactor design bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Enzymologie

Enzymologie gaat natuurlijk over enzymen. Enzymen katalyseren vele verschillende biologische processen. Hoe enzymen zijn opgebouwd en hoe ze werken leer je tijdens dit vak. Daarnaast is er ook een groot praktisch deel met verschillende enzymproeven in het lab.

Gentechnologie

Bij het vak gentechnologie leer je hoe je nou eigenlijk te werk gaat als je een organisme genetisch wil modificeren. Tijdens het practicumdeel van het vak ga je ook daadwerkelijk aan de slag met de genetische modificatie van een bacterie, vervolgens ga je analyseren of dit ook echt gelukt is.