Alumniverhaal

Alumna Carolien Wegstapel - MSc Forest and Nature Conservation

Carolien Wegstapel studeerde af aan de master Forest and Nature Conservation. Haar stage deed ze bij ingenieurs- en adviesbureau Tauw, waar ze nu nog steeds werkt.

Dit vraagt naast ecologische kennis ook om buiten de kaders te denken, om met nieuwe ideeën te komen en om goed te communiceren met opdrachtgevers.

Studie
“Al van jongs af aan ben ik sterk gefascineerd door bomen, bossen en de natuur. Ik ben met gestart met de opleiding Bos- en Natuurbeheer in Wageningen, na enige twijfel tussen deze opleiding en de opleiding Biologie, koos ik toch voor Bos- en Natuurbeheer. Met name door de combinatie tussen vakken over natuur als ecologisch systeem en vakken over natuur vanuit het maatschappelijk perspectief: wat is de relatie tussen mens en natuur en hoe kan natuur op een juiste manier worden beheerd, rekening houdend met ecologie, beleid en wetgeving. Mijn stage heb ik in Utrecht bij ingenieurs- en adviesbureau Tauw gedaan, en daar werk ik nu nog steeds.”  

Baan
“In mijn werk houd ik me dagelijks bezig met diverse ecologische vraagstukken op het gebied van beheer, wetgeving en visievorming. Zo heb ik gewerkt aan een Ecologische structuurvisie voor een gemeente. In deze visie worden handvatten gegeven om binnen een gemeente te werken aan natuur. Natuur die past bij de identiteit van een gemeente en natuur die gerealiseerd kan worden door natuur mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen, door slimme keuzes te maken in beheer en onderhoud en door bewoners te betrekken. Zo wordt natuur een lust in plaats van een last. Dergelijke projecten zijn behoorlijk complex, waarbij de adviseur een schakel is tussen enerzijds ambities en abstract beleid en anderzijds de uitvoering van het beheer en de inrichting van natuur in de praktijk. Continue ben je bezig met het product (wat maak je?) en het proces (hoe doe je dat?). Dit vraagt naast ecologische kennis ook om buiten de kaders te denken, om met nieuwe ideeën te komen en om goed te luisteren naar en te communiceren met de opdrachtgever. Daarbij moet bovendien vaak met een beperkte hoeveelheid tijd en geld een kwalitatief goed product geleverd worden. Ook voer ik regelmatig natuurtoetsen uit voor de Flora- en faunawet. Vindt er ergens een ruimtelijke ontwikkeling plaats, bijvoorbeeld het slopen van een oud bedrijfspand of het aanleggen van een nieuwe woonwijk waardoor er natuur verdwijnt, dan dient eerst onderzocht te worden of er door de Flora- en faunawet beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. Bijvoorbeeld verblijfplaatsen van vleermuizen of broedende vogels. Ik doe ook regelmatig veldwerk, bijvoorbeeld vleermuizenonderzoek en bomeninventarisaties. Mijn GIS-kennis komt daarbij goed van pas, want het is erg handig om zelf je veldgegevens in GIS-kaarten weer te kunnen geven.

Inmiddels ben ik al ruim 3 jaar bij Tauw aan het werk. Ik heb het er erg naar mijn zin. Hoewel ik soms liever mijn tijd doorbreng in de natuur zelf in plaats van er mee bezig te zijn op kantoor, heb ik er veel plezier in. Dit komt vooral door de leuke collega's, door de afwisselende projecten met de benodigde creativiteit en praktische toepassing, door af en toe veldwerk te doen en bovenal door mijn eigen motivatie om er elke dag wat van te maken.”