Alumniverhaal

Alumnus Arjen Bosch - MSc Forest and Nature Conservation

Een instantie, bijvoorbeeld de gemeente of een aannemer, neemt een beslissing over een bepaald plan en wil met de uitvoering van start gaan. De betrokken partijen, zoals omwonenden, begrijpen echter niet hoe en waarom deze beslissing genomen is, en uiteindelijk komt het plan niet van de grond. Dan is het de hoogste tijd om Arjen Bosch in te schakelen, met zijn onderneming ‘De Coulissen’.

Zo zie je maar weer, na je studie kan je nog alle kanten op, en één daarvan is het starten van je eigen onderneming!

Loopbaan

Toch wel alweer een paar jaar geleden studeerde Arjen Bosch als “bosbouwer” af aan Wageningen University. Na zijn afstuderen ging hij op de universiteit aan de slag als docent ‘bosbescherming’, daarna heeft hij gewerkt voor Staatsbosbeheer en het ministerie van LNV, en uiteindelijk kwam hij bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland terecht als directeur Water en Scheepvaart. Gaandeweg ontdekte Arjen dat bij ontwikkelingen op het gebied van beleid,  maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk is. Juist op die betrokkenheid loopt de beleidsvorming vaak spaak. Zo leerde hij dat bosbouw één van de duurzaamste vormen van grondstofproductie is. Maar als dat zo is, … waarom legt Nederland dan zo weinig bos aan? Arjen: ´Deze weerstand zie je ook bij natuur, landschap, schoon water, windenergie en ga zo maar door. Meestal kiest de initiatiefnemer – die meent voor een goede zaak te staan - een veel te eenzijdig maatschappelijk proces en creëert daarmee zijn eigen weerstand.’ Kortom, kennis en overtuiging alleen leiden lang niet altijd tot resultaat. Door goed met het maatschappelijke proces om te gaan kun je kennis en passie veel beter tot zijn recht laten komen.

Baan

Uiteindelijk gaf dit inzicht - na jaren werken bij de overheid – hem de aanzet voor het starten van zijn eigen onderneming: ‘De Coulissen’. De Coulissen adviseert en helpt bedrijven, belangenorganisaties en (semi)overheden op het gebied van ruimte en groen en de daarbij behorende (beleids)beslissingen. Bij het ondernemen zelf komt ook heel wat kijken, maar ‘voor mij was het belangrijkste, het vertrouwen dat ik met zijn inzichten iets wezenlijks kan toevoegen aan een betere wereld’. Wageningen gaf hem daar een prachtige brede basis voor: duurzaam omgaan met de levende have van onze planeet. Om ook wat voor de University terug te doen, aanvaarde hij de uitnodiging om Wageningen Ambassador te worden.