Alumniverhaal

Alumnus Bernd Slesazeck - MSc Forest and Nature Conservation

Bernd Slesazeck heeft de opleiding Bos- en Natuurbeheer bij Wageningen University afgerond. Hij koos voor deze opleiding omdat de combinatie van biologie en aardrijkskunde hem bijzonder aansprak.

Ik analyseer graag dynamische processen met het oog op verbetering.

Opleiding

“Ik ben met name geïnteresseerd in de interactie tussen de mens en zijn omgeving, en de vraag hoe we beter kunnen omgaan met deze fascinerende planeet. Tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer werd mij duidelijk dat goed gebruik van het boslandschap een enorme kans biedt om slimmer met onze omgeving om te gaan. Dit kan ook leiden tot meer welvaart, terwijl we de diversiteit en integriteit van onze omgeving te behouden. Daarnaast heb ik leren zien dat er veel mogelijkheden zijn om hieraan bij te dragen.”

Baan

Bernd werkt inmiddels twee jaar bij Control Union Certification als certificeerder voor het FSC keurmerk. “Mijn hoofdtaak is ervoor te zorgen dat de controles bij bedrijven met het FSC certificaat goed verlopen. Dit betekent onder andere rapporten controleren, controleurs trainen en instrueren en zorgen dat alle gegevens goed zijn en blijven. Met andere woorden: veel gegevens vastleggen in onze database en daarmee het proces controleerbaar en efficiënt houden. Maar het heeft ook te maken met het analyseren van de minimumeisen en wanneer daar aan wordt voldaan. Het interessantste deel is collega’s ondersteunen, van bedrijven horen en zien wat er speelt en hoe ze met de FSC eisen omgaan en een uitgebreid beeld krijgen van de sectoren die met hout en papier betrokken zijn.”

Toekomstplannen

Plannen voor de toekomst zijn er voldoende. “Ik zie overal wel mogelijkheden. Beide banen stonden niet bovenaan mijn lijst van ideale banen maar van beide zag ik wel de mogelijkheden. Ik denk dat dat erg helpt bij het zorgen dat je op weg blijft naar nieuwe uitdagingen. Wat ik erg graag nog wil doen is een paar jaar in het buitenland (in de tropen) bezig gaan met het opzetten van of bijdragen aan projecten die bosbeheer verduurzamen. Daarnaast wil ik bijdragen aan de mogelijkheden voor mensen om welvaart te creëren op basis van de mogelijkheden van hun natuurlijke omgeving.

Het gebruik van onze hulpbronnen kan zoveel effectiever en ik wil graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen die de komende decennia zeker gaan plaatvinden. Hopelijk leren we eerlijker en constructiever om te gaan met onze omgeving. Ik hoop dat ik daar op een manier aan kan blijven bijdragen, op welke manier dan ook.”