Meer over - BSc Bos- en Natuurbeheer

In de huidige maatschappij spelen bos- en natuurgebieden een steeds belangrijkere rol, en dit is niet alleen in Nederland het geval. Natuurgebieden zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit, het in stand houden van verschillende soorten planten en dieren, de gezondheid, spelen een rol in de klimaatdiscussie, en leveren de mens mogelijkheden voor recreatie en productie.

Natuurwetenschappelijk én maatschappijwetenschappelijk

Afwegingen tussen ontwikkeling of behoud van natuur, agrarisch natuurbeheer ja of nee, maar ook de rol van natuur bij ontwikkeling van plannen voor nieuwe woonwijken aan de rand van stedelijk gebied is onderwerp van vele maatschappelijke debatten.

Omdat bos en natuur zo veel functies vervullen en er veel belangengroepen bij betrokken zijn, bekijk je bos en natuur vanuit de natuurwetenschappelijke én vanuit een maatschappijwetenschappelijke kant. De natuur en hoe mensen daarmee omgaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het programma heeft dus een multidisciplinair karakter. Je ziet elementen terug komen uit biologie en aardrijkskunde, maar ook economie en een beetje wiskunde. In je major kan je meer de natuurwetenschappelijke (‘Ecologie en Beheer’) of de maatschappijwetenschappelijke (‘Beleid en Maatschappij’) kant op.

Je wordt opgeleid tot onderzoeker, beleidsmedewerker of projectleider om zo te helpen aan het verbeteren van onderzoek, beleid en beheer van bos en natuurgebieden overal ter wereld.

Iets voor jou?

Een Bos- en Natuurbeheer student:

•Heeft een brede interesse in natuur, dieren, planten, maar ook de maatschappij en de relaties tussen deze onderwerpen
•Is multidisciplinair en heeft dus kennis van verschillende vakgebieden, zoals bijv. bodemkunde, hydrologie, maatschappij en biologie
•Kan analyseren, om vraagstukken binnen bos- en natuurbeheer te beschrijven
•Is oplossingsgericht en kan oplossingen aandragen voor problemen rond gebruik en beheer van bos en natuurgebieden
•Is sociaal en kan met mensen uit verschillende vakgebieden en culturen samenwerken en denken

Terug naar BSc Bos- en Natuurbeheer