Meer over de bachelor Bos- en Natuurbeheer

In de huidige maatschappij spelen bos- en natuurgebieden een steeds belangrijkere rol, en dit is niet alleen in Nederland het geval. Natuurgebieden zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit, het in stand houden van verschillende soorten planten en dieren, de gezondheid, spelen een rol in de klimaatdiscussie, en leveren de mens mogelijkheden voor recreatie en productie.

Daarnaast speelt de natuur ook in agrarische gebieden en stedelijke agglomeraties steeds meer een belangrijke rol. Integratie van deze functies worden steeds belangrijker in het maken van plannen en beleid gericht op bos en natuur. Afwegingen tussen ontwikkeling of behoud van natuur, agrarisch natuurbeheer ja of nee, maar ook de rol van natuur bij ontwikkeling van plannen voor nieuwe woonwijken aan de rand van stedelijk gebied, is onderwerp van vele maatschappelijke debatten spelen.

Met de opleiding Bos- en Natuurbeheer kun je hier een belangrijke rol in spelen met een goed gefundeerde mening, gebaseerd op natuurwetenschappelijke en maatschappij wetenschappelijke kennis die je opdoet in de opleiding.

Natuurwetenschappelijk én maatschappijwetenschappelijk

Omdat bos en natuur zo veel functies vervullen en er veel belangen-groepen bij betrokken zijn, bekijk je bos en natuur vanuit de natuurwetenschappelijke én vanuit een maatschappij-wetenschappelijke kant. De natuur en hoe mensen daarmee omgaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het programma heeft dus een multidisciplinair karakter. Je ziet elementen terug komen uit biologie en aardrijkskunde, maar ook economie en een beetje wiskunde. In je major kan je meer de natuurwetenschappelijke of de maatschappijwetenschappelijke kant op.

Je wordt opgeleid tot onderzoeker, beleidsmedewerker of projectleider om zo te helpen aan het verbeteren van onderzoek, beleid en beheer van bos en natuurgebieden overal ter wereld.

Iets voor jou?

Een Bos- en Natuurbeheer student:

  • Heeft een brede interesse in natuur, dieren, planten, maar ook de maatschappij en de relaties tussen deze onderwerpen
  • Is multidisciplinair en heeft dus kennis van verschillende vakgebieden, zoals bijv. bodemkunde, hydrologie, maatschappij en biologie
  • Kan analyseren, om vraagstukken binnen bos- en natuurbeheer te beschrijven
  • Is oplossingsgericht en kan oplossingen aandragen voor problemen rond gebruik en beheer van bos en natuurgebieden
  • Is sociaal en kan met mensen uit verschillende vakgebieden en culturen samenwerken en denken

Studievereniging WSBV Sylvatica

Een studievereniging is een vereniging binnen jouw studie. Voor Bos- en Natuurbeheer is dit WSBV Sylvatica. Zij organiseren allerlei studiegerelateerde activiteiten, maar besteden ook aandacht aan ontspanning. Ook organiseren zij de meeloopdagen. Als je lid wordt van een studievereniging, krijg je (praktische) informatie over je studie. Maar je leert ook ouderejaars kennen die graag hun ervaringen en tips met je delen. Lees meer op de website van WSBV Sylvatica.


Terug naar BSc Bos- en Natuurbeheer