Opbouw bachelor Bos- en Natuurbeheer

Op deze pagina vind je een korte beschrijving van elk studiejaar binnen de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Eerste jaar - algemene vakken en excursies

Het programma bestaat uit algemene en opleidingsspecifieke vakken. De algemene vakken bevatten kennis en vaardigheden waarover elke academicus moet beschikken, of die essentieel zijn als opstap naar vervolgvakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wiskunde, statistiek en sociale geografie.

Daarnaast heb je de opleidingsspecifieke vakken, zoals ecologie I en II, bodem & water, bos- natuur en maatschappij, ecologie van bossen en het veldpracticum bos- en natuurbeheer.

Vakken in het eerste jaar

Tweede jaar - vakken uit je major

In je tweede jaar heb je nog een paar algemene vakken (bijv. Geografische Informatie Systemen), maar krijg je meer opleidingsspecifieke vakken. Verder kies je één van de twee majors: ‘Beleid en maatschappij’ of ‘Ecologie en beheer’.

Algemene vakken in het tweede jaar

Vakken en beschrijving major Beleid en Maatschappij

Vakken en beschrijving major Ecologie en Beheer

Derde jaar - scriptie en je minor

In het derde jaar heb je nog een paar verplichte vakken en schrijf je een eindscriptie. Daarnaast volg je de vrije keuze waarin jij je kunt specialiseren in een richting die past bij jouw interesse. Dit is je minor.

Vakken in het derde jaar

Meer over de vrije keuzevakken

Terug naar BSc Bos- en Natuurbeheer