Tweede jaar van de bachelor Bos- en Natuurbeheer

Op deze pagina vind je een overzicht van de vakken in het tweede jaar van de bachelor Bos- en Natuurbeheer.

Inleiding geo-informatiekunde

Door middel van de Geo-informatie cyclus worden verschillende concepten en technologieën duidelijk gemaakt. Ook wordt stilgestaan bij de toepasbaarheid van Geo-Information Science in onze hedendaagse maatschappij.

Management bos- en natuurorganisaties

Vormt een basis op het gebied van business management. De toepasbare principes worden door de ogen van een bos- en natuurorganisatie duidelijk gemaakt. Met het schrijven van een eigen business plan wordt de opgedane kennis gelijk in de praktijk gebracht. Lees meer over de creatieve oplossingen die studenten bedachten voor de gemeente Den Helder om het beheer van duinen en bossen betaalbaar te houden.

Forest & Nature Conservation Planning: Theories, Tools and Practices

Tijdens dit vak leer je hoe je integraal en toekomstgericht plannen kunt maken voor het beheer van bos- en natuurgebieden. Binnen het vak staat het systematisch werken en combineren van diverse analyses centraal. Concepten zoals een SWOT-analyse en het opstellen van SMART-doelstellingen zullen in een samenhangend kader worden geplaatst.

Systeem en landschapsecologie; Theorie

Hier leer je wat de relatie is tussen biotische- en abiotische factoren in relatie tot soortensamenstelling van planten, ecosystemen en landschappen. Met de aangereikte theorie is het mogelijk om bepaalde ecologische berekeningen uit te voeren maar ook om het huidige natuurbeheer en beleid te doorgronden.

Systeem en landschapsecologie; Excursies

Aan de hand van excursies worden 6 verschillende Nederlandse landschappen bekeken. De nadruk ligt op de invloed van de ecologische processen en het toegepaste natuurbeheer op de aanwezige karakteristieke plantgemeenschappen. Student Rens Smittenaar is fanatiek fotograaf en heeft een prachtige [film] HYPERLINK INVOEGEN gemaakt met foto's van deze excursies. De nadruk van de fotos ligt wel meer op de ontspanning dan de inspanning!

Veldpracticum Bos- en natuurbeheer II

Met het veldpracticum wordt het tweede jaar afgesloten. Tijdens dit practicum leer je wat de invloed van natuurbeheer is op het functioneren van ecosystemen. Met de kennis van het eerste en tweede jaar op zak moet je voor een specifiek natuurgebied zelf een managementplan schrijven. Bij dit vak breng je een week op de Veluwe door.

Advanced Statistics of Research Methodology for Human Environment Interaction

Afhankelijk van je keuze in je specialisatie kies je een van deze vakken (in samenspraak met de studie adviseur).