Toelating en inschrijving bachelor Bos- en Natuurbeheer

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de Bachelor Bos- en natuurbeheer en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Toelating

De BSc Bos- en Natuurbeheer kent geen numerus fixus, dit betekent dat iedereen die aan de toelatingseisen voldoet aan de opleiding mag beginnen. De toelatingseisen zijn te vinden op de pagina over BSc toelating van Wageningen University & Research. Hier vind je ook een contactadres voor bijzondere toelatingen.

HBO propedeuse

Met één jaar HBO wordt je niet altijd direct toegelaten. Afhankelijk van het type HBO, moet je één of meerdere toelatingsexamens doen. Vaak is het verplicht om een toelatingsexamen wiskunde te doen. Dit kan in april en december. Wees er dus tijdig bij, als je graag na één jaar HBO wil doorstromen naar de BSc Bos- en natuurbeheer.

Voor vragen over toelating en toelatingsexamen, kun je contact opnemen met de Bachelor toelatingscommissie.

Inhalen vakken

Mocht je niet aan de vereiste vakken voldoen, dan zou je kunnen overwegen certificaten voor deze vakken te halen, bijvoorbeeld bij het Boswell-Bèta.

Of kijk eens bij voorbereidingscursussen aan de open Universiteit in Amsterdam.

Twijfel je of je een vak moet inhalen, neem dan contact op met toelatingscommissie via de kennisbank toekomstige studenten.

Colloquium doctum

Als je geen geldig diploma hebt, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Wageningen University & Research organiseert dit driemaal per jaar, in juni, augustus en november. Om deel te nemen moet je minimaal 21 jaar oud zijn. Mogelijk heb je andere vooropleidingen genoten, en wil je toch graag weten of het mogelijk is om toegelaten te worden tot de BSc Bos- en Natuurbeheer. Neem dan contact op met de toelatingscommissie.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via Studielink. Op de site van DUO kun je informatie vinden over studiefinanciering.

Als je erg laat besluit om deze opleiding te gaan doen, dan is het fijn als je ook even contact opneemt met het opleidingsteam en de studentenadministratie van de universiteit.

Schrijf je in voor de bachelor Bos- en Natuurbeheer

Meer over toelatingseisen van alle opleidingen