Vergelijk Bos- en Natuurbeheer met andere opleidingen

Ben je benieuwd naar opleidingen die op de BSc Bos- en Natuurbeheer lijken, maar net iets anders zijn? Hier vind je een vergelijking van de opleiding Bos- en Natuurbeheer met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijkbare opleidingen binnen Wageningen University & Research

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Je maakt plannen voor de toekomst van steden en het platteland. Zo zorg je voor een goed leefmilieu voor mens, plant en dier. Je wordt landschapsarchitect, planner, beleidsmedewerker of onderzoeker.

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

BSc Bodem, Water, Atmosfeer
Je weet wat er gebeurt in de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de atmosfeer en hoe dit met elkaar samenhangt. Met jouw natuurwetenschappelijke kennis van deze processen zorg je voor een duurzaam leefbare wereld.

BSc Bodem, Water, Atmosfeer

BSc Internationaal Land- en Waterbeheer
Je krijgt kennis van landbouw, ontwikkeling en bodem- en waterbeheer. Daarmee zorg je voor een efficiƫnt gebruik en eerlijkere verdeling van land en water, in internationale context. En dat is belangrijk, juist omdat onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden.

BSc Internationaal Land- en Waterbeheer

BSc Milieuwetenschappen
Voor het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken combineer je natuurwetenschappelijke kennis met technologische mogelijkheden en voor mens en maatschappij relevante aspecten. Je werkt in multidisciplinaire teams waarin jij je eigen inbreng hebt.

BSc Milieuwetenschappen

BSc Biologie
Je leert het leven te begrijpen. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen met betrekking tot cellen, organismen en hele ecosystemen en relaties tussen organismen en hun omgeving. Je leert welke verbanden tussen deze verschillende niveaus bestaan.

BSc Biologie

Vergelijkbare opleidingen buiten Wageningen University & Research

Biologie, Milieuwetenschappen en Sociale Geografie
De bachelor Bos- en Natuurbeheer in Wageningen is uniek in Nederland maar heeft raakvlakken met studies als Biologie, Milieuwetenschappen en Sociale Geografie. Bij verschillende universiteiten kun je deze bacheloropleidingen volgen.

Bij Bos- en Natuurbeheer ben je veel meer bezig op het niveau van ecosystemen terwijl bij Biologie ecosystemen een van de onderwerpen is, naast de biologie op individu- en celniveau. Leg je de studie Milieuwetenschappen ernaast, dan zie je dat ecologische processen en het beheren van natuurgebieden, waaronder ook dier- en wildbeheer, een belangrijke plek innemen bij Bos- en Natuurbeheer, terwijl bij Milieuwetenschappen de nadruk meer ligt op het gezond houden en maken van het milieu met behulp van onder andere natuurwetenschappelijke kennis en technologische hulpmiddelen.

Zowel bij Sociale Geografie als bij Bos- en Natuurbeheer houd je je bezig met de ruimtelijke inrichting van gebieden. Daarbij kijk je bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatsverandering. Bij Bos- en Natuurbeheer ligt de nadruk op de inrichting van natuur en de relatie die tussen de maatschappij en deze natuur bestaat, terwijl bij Sociale Geografie de natuur slechts een klein onderdeel is van de totale menselijke omgeving.

Bos- en natuurbeheer het HBO & MBO

Ook op hbo-niveau zijn er vergelijkbare mogelijkheden: Bos- en Natuurbeheer en Diermanagement bij Hogeschool Van Hall Larenstein, Landscape & Environment Management aan Hogeschool INHolland en Milieukunde-opleidingen bij verschillende hogescholen. Het grootste verschil tussen de hbo- en wo-opleiding is het (denk)niveau. Studies op hbo-niveau zijn voornamelijk toegepast, terwijl je bij Bos- en Natuurbeheer ook bezig bent met nieuwe ontwikkelingen en onderzoek.

Terug naar BSc Bos- en Natuurbeheer