Aansluitende masters na de bachelor Economie en Beleid

Elke Master of Science (MSc) opleiding van Wageningen University & Research duurt twee jaar en omvat 120 studiepunten. De voertaal is Engels. Je kunt een eigen kleur geven aan je MSc door middel van de vakken die je kiest, en die toegespitst zijn op jouw individuele afstudeerwensen. Daarnaast train je een aantal vaardigheden die in je latere werksituatie worden gevraagd. Dat doe je onder andere tijdens je stage in binnen- of buitenland. Aan jou de keuze.

Aansluitende masters

Na de bachelor Economie en Beleid heb je toegang tot de volgende Wageningse Master of Science opleidingen.

MSc Management, Economics and Consumer Studies

De specialisatie Economie en beleid van deze master bestudeert de omgeving van de voedselketen vanuit een economisch en politiek perspectief. Binnen de specialisatie zijn milieueconomie, agrarische economie en plattelandsbeleid, ontwikkelingseconomie en politiek beleid richtingen waarin je kunt afstuderen. Voorbeelden van milieu-economische vraagstukken zijn: het broeikaseffect, recycling en de bijdrage van de landbouwsector aan de verzuring. Ontwikkelingseconomen bestuderen vraagstukken op het niveau van de primaire producent, de sector en het internationale niveau. Voorbeelden daarvan zijn: de internationale handel in agrarische producten, het wereldvoedselvraagstuk, erosie, regionale en rurale ontwikkeling.

MSc Climate Studies

Deze opleiding is bedoeld voor studenten met interesse voor klimaat in het brede scala van natuurwetenschappelijke en sociaal-economische kennis. De bundeling van deze beide richtingen is uniek en geeft de student veel ruimte om zijn of haar eigen studieprogramma samen te stellen. Met deze opleiding speelt Wageningen University & Research in op klimaatverandering en de daardoor stijgende vraag naar deskundigen die deze veranderingen kunnen interpreteren. Wageningen University & Research heeft een buitengewoon sterke internationale reputatie in het onderzoek naar klimaatverandering.

MSc Tourism, Society and Environment

De MSc Tourism, Society and Environment is een samenwerkingsinspanning van World of Leisure en Wageningen University & Research. Je maakt kennis met de sociologische, economische en ruimtelijke kant van vrijetijdsbesteding in het algemeen en toerisme in het bijzonder. Je leert welke gevolgen dit onder meer heeft voor leefbaarheid en biodiversiteit. De studie wordt gekenmerkt door een wereldwijde, transdisciplinaire, kritieke en innovatieve benadering.

MSc International Development Studies

Binnen deze MSc kun je instromen binnen de specialisatie Ontwikkelingseconomie. De centrale thema’s van deze specialisatie zijn de rol van landbouw in rurale en nationale ontwikkeling, de problematiek van voedselvoorziening en voedselzekerheid, ruimtelijke economische vraagstukken (zoals de inrichting van de groene ruimte), het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en inkomensverdeling en armoede op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Deze thema’s worden bestudeerd vanuit micro-economisch perspectief ten einde inzicht te krijgen in het gedrag van individuen en het functioneren van instituties en vanuit macro-economische perspectieven om inzicht te krijgen in ontwikkelingsprocessen op regionaal en nationaal niveau.

MSc Biobased Sciences

Deze opleiding is bedoeld voor studenten met interesse in de transitie naar een biobased en circulaire economie. Je werkt samen met studenten met biologische, chemische en technische achtergronden aan complexe vraagstukken over deze transitie. Je bouwt kennis op binnen je eigen specialisatie (Biobased and Circular Economy) en leert ook op een interdisciplinaire te denken. Dit gaat verder dan elkaars achtergrond respecteren, je gaat samen nieuwe kennis ontwikkelen en helpt zo mee te bouwen aan een duurzamere samenleving.​

Andere Master of Science opleidingen van Wageningen University & Research

Afhankelijk van je vakkenpakket zijn er nog meer Wageningse masters interessant voor jou. Ook masters bij andere universiteiten zijn mogelijk.

Alle Master of Science opleidingen van Wageningen University & Research

Terug naar BSc Economie en Beleid