Tweede jaar van de bachelor Economie en Beleid

Het tweede jaar van de opleiding Economie en Beleid bestaat net als het eerste jaar uit 10 vakken. Je breidt je basiskennis uit met vakken als Micro- en Macro-economie, Milieubeleid en Ontwikkelingseconomie. Vanaf het tweede jaar worden de vakken voornamelijk in het Engels gegeven. Ook begin je met het specialiseren van je studiepakket door een paar vakken te kiezen. Je legt hiermee de focus van je studie op een van de aandachtsvelden waarin je later waarschijnlijk ook je scriptie zult schrijven.

Institutionele economie

Het vak institutionele economie bestudeert het formeren en functioneren van organisaties en bedrijven en de transacties die er plaatsvinden. Een scala aan onderwerpen komt voorbij variërend van de manier waarop incomplete contracten de efficiëntie van een transactie beïnvloeden, tot de betekenis van bezit. Na het volgen van dit vak ben je in staat om het gedrag van organisaties en bedrijven te verklaren aan de hand van theorieën die je met dit vak leert.

Statistiek 1 & 2

Enkele thema’s van dit vak zijn beschrijvende statistiek, kansberekening, schattingen, toetsen, betrouwbaarheidsintervallen en eenvoudige parametrische en verdelingsvrije toetsen. Mocht dit alles je niet bekend in de oren klinken: geen probleem want het wordt je stap voor stap uitgelegd, zodat je aan het einde van dit vak de opgedane kennis zelf toe kan passen op latere momenten in je studie.

Gevorderde statistiek

Gevorderde statistiek gaat verder in op de stof die gegeven is bij statistiek 1 & 2. Nieuwe berekeningen als bijvoorbeeld de f-test, t-test en de chi-kwadraat test komen aan bod. Door middel van practica en werkcolleges leer je de stof helemaal in de vingers te krijgen. De twee statistiekvakken sluiten mooi op elkaar aan zodat de stof goed te volgen is voor iedereen.

Micro-economie

Micro-economie is een belangrijk vak in de opleiding Economie en Beleid. Het vak behandelt de standaard neoklassieke micro-economie theorie op een gevorderd niveau. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de manier waarop evenwichten tot stand komen. De manier waarop consumenten en producenten keuzes maken afhankelijk van hun welvaart is daar onderdeel van.

Bestuur, vertrouwen en veranderingen in beleid

Dit vak bestaat deels uit het volgen van colleges waarin verschillende manieren van reguleren worden uitgelegd. Er vindt op het moment al een verschuiving plaats van top- down naar bottom- up structuren waarin niet meer de overheid alleen de spelregels bepaalt, maar daarvoor samenwerkt met bedrijven en NGO’s. Het tweede deel van het vak bestaat uit een rollenspel. Je krijgt een land toegekend dat je gaat vertegenwoordigen in een simulatie van onderhandelingen over de verdeling van de Noordzee. Vindt jouw land dat er meer olie moet worden gewonnen, of is visserij vooral belangrijk?

Publieke sector economie

Bij dit vak krijg je inzicht in de manier waarop overheden economische beslissingen maken. Je komt te weten op welke manier een belasting het prettigst wordt ervaren door de bevolking. Ook leer je de effecten van een belasting op de motivatie van mensen om te werken. Daarnaast worden verschillende overheidsdocumenten als de miljoenennota en de begroting van de EU bediscussieerd.

Economie en beleid

Bij dit vak ga je het functioneren van de markt bediscussiëren. Een aantal verklaringen voor veranderingen in beleid met betrekking tot handel, inkomen en welvaart worden gegeven. Ook komt het gedrag van individuen en groepen als het gaat om collectieve goederen aan bod.