Meer over - BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Maak jij plannen voor het landschap van de toekomst? Bij de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning leer je alles over duurzame gebiedsontwikkeling buiten de stad en in stedelijk groen. Zo kun je ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening en planologie in goede banen lopen in ons volle land.

Creatief proces

Het ontwerp en de planning van ons toekomstig landschap is een creatief proces, waarbij je de balans zoekt tussen de wensen van bewoners, gebruikers, en andere belanghebbenden. Daarnaast hou je rekening met de bijzondere eigenschappen van de omgeving, zoals ecologie, bodem, economie en hydrologie.

Zorg voor een goed leefmilieu

Als planoloog en ontwerper lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Het landschap in grote delen van de westerse wereld is door mensenhanden gemaakt. Dat landschap verandert voortdurend door natuurlijke invloeden, maar vooral door nieuwe ingrepen van de mens. Maak je goede plannen voor de toekomstige steden en het platteland dan zorg je voor een goed leefmilieu voor mens, plant en dier. De Bachelor of Science opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning leidt je op tot landschapsontwerper, planoloog, beleidsmedewerker of onderzoeker. Je kunt je richten op Nederland, maar je kunt je opleiding ook internationaal invullen.

  • Je onderzoekt hoe je een gezond leefmilieu voor mens, plant en dier kunt ontwerpen
  • Je krijgt kennis van ecologie, bodem, hydrologie en economie
  • Je combineert je kennis, ontwerpt, maakt plannen, gebruikt techniek en doet onderzoek
  • Je gebruikt je creativiteit en bedenkt baanbrekende oplossingen voor de inrichting van de ruimte
  • Je bereidt je voor op werken in Nederland maar ook internationaal.

Als je de specialisatie Landschapsarchitectuur van de BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning volgt, ben je toelaatbaar tot de gelijknamige MSc opleiding, waarin je kan afstuderen als landschapsontwerper. Pas na het afronden van deze masteropleiding (specialisatie Landscape Architecture) én het afronden van een beroepservaringsperiode (BEP) mag je jezelf Landschapsarchitect noemen. Dit is een beschermde titel.

Veelgestelde vragen

Terug naar BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning