Vergelijk Levensmiddelentechnologie met andere opleidingen

Bij de BSc Levensmiddelentechnologie aan Wageningen University & Research hou je je bezig met het bewerken van grondstoffen tot consumentenproducten van goede kwaliteit. Een heel toegepaste studie met levensmiddelen waar iedereen mee te maken heeft.

Verwante opleidingen in Wageningen

Wageningen University & Research biedt een tweetal opleidingen aan die een verwantschap hebben met Levensmiddelentechnologie, namelijk Voeding en Gezondheid en Biotechnologie.

Voeding en Gezondheid

Levensmiddelentechnologie richt zich echt op het product, het levensmiddel, terwijl Voeding en Gezondheid zich vooral richt op de mens. Er is dan ook maar weinig overlap qua vakken tussen beide opleidingen. Wel krijgen studenten Levensmiddelentechnologie de basiskennis van Voeding en Gezondheid en krijgen studenten Voeding en Gezondheid de basiskennis van  Levensmiddelentechnologie. Van verdere overlap in vakken is geen sprake.

Op MSc niveau werken beide opleidingen samen in de specialisatie Sensory Science, waar, zowel vanuit product als mens, gekeken wordt naar geur-, kleur- en smaakbeleving.

Het is dan ook niet mogelijk om, zonder gespecialiseerde minor in het 3e jaar, van de BSc Levensmiddelentechnologie naar de MSc Nutrition & Health te gaan, of andersom.

Biotechnologie

Er is meer overlap met de opleiding Biotechnologie, omdat die opleiding zich ook meer richt op de producten. Met name bij de basisvakken, maar ook op het gebied van de microbiologie, natuurkunde, en scheikunde, is er overlap. Het is dan ook mogelijk om van beide BSc opleidingen over te stappen zonder speciale minor naar de 'andere' MSc opleiding. Beide MSc opleidingen bieden ook een specialisatie Food Biotechnology aan waar grotendeels dezelfde vakken in zitten.

Verwante opleidingen op HBO

De opleiding is zo specialistisch dat er geen vergelijkbare opleidingen zijn bij andere universiteiten in Nederland. Wel is er een klein aantal opleidingen in het buitenland.

Je kunt overigens wel op hbo-niveau Voedingsmiddelentechnologie studeren. Dat kan bij drie hogescholen:

Bij bovengenoemde hbo-opleidingen ben je vooral bezig met het productieproces. De BSc Levensmiddelentechnologie richt zich meer op disciplines als natuurkunde en microbiologie. Je verdiept je in vragen als ‘hoe ontstaat de bruinkleuring van brood, vlees of een appel?’ Je werkt dus wel met producten maar dan op het gebied van ontwikkeling en onderzoek.

Na een dergelijke HBO opleiding kan je, mits met een cijfer van 7 gemiddeld of hoger, wel doorstromen naar de Food masters van Wageningen University & Research.

Een ander verschil is dat een hbo-bachelor een complete opleiding is, inclusief stage. Je kunt daarna goed doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld in Wageningen, maar het is minder gebruikelijk dan bij een academische bachelor. Tijdens de BSc Levensmiddelentechnologie in Wageningen loop je dan ook nog geen stage, die zit pas in je master. Aansluitende masters vind je in Wageningen of in het buitenland.

De levensmiddelentechnoloog wordt ook wel eens vergeleken met de chemisch technoloog. Deze laatste werkt wel met grondstoffen naar een eindproduct toe, maar heeft niets te maken met de consument. De levensmiddelentechnoloog ontwikkelt daarentegen alleen maar producten voor consumenten. Dit is complexer omdat je te maken hebt met bijvoorbeeld smaak en structuur. Een levensmiddelentechnoloog komt pas aan het einde van de schakel in beeld: bij het eindproduct.

Terug naar BSc Levensmiddelentechnologie