Headlines MLW

Moleculaire Levenswetenschappen in het nieuws.

Internationale prijs voor Stineke van Houte — Op 6 augustus 2012 is in Buenos Aires de Mauro Martignoni prijs uitgereikt aan Stineke van Houte. Zij ontvangt deze hoogste onderscheiding voor promovendi van de Society of Invertebrate Pathology voor haar onderzoek naar de opmerkelijke gedragsveranderingen bij insecten die met een virus zijn geïnfecteerd. Stineke heeft in Wageningen Moleculaire Levenswetenschappen gestudeerd. Bron.

2.5 miljoen Euro voor Moleculaire Levenwetenschapper Mike Jetten — De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, toegekend aan microbioloog Mike Jetten. Prof. dr. ir. Mike Jetten (1962) is hoogleraar ecologische microbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en toonaangevend onderzoeker op dit gebied. Zijn onderzoek heeft tot radicaal nieuwe inzichten geleid. Hij heeft laten zien dat bacteriën eerder als ‘onmogelijk’ beschouwde reacties juist gebruiken als energiebron. Jetten heeft in Wageningen Moleculaire Levenswetenschappen gestudeerd. Bron.

Stan in de prijzen — De afgestudeerde Moleculaire Levenswetenschapper Stan Brouns heeft de vierjaarlijkse onderzoeksprijs gewonnen van het Wagenings Universiteitsfonds. Volgens de jury omdat zijn artikel 'Small CRISPR RNAs guide antiviral defense in prokaryotes' het nodig maakt dat leerboeken herschreven moeten worden. Bron.

Biofysica kan aan de slag! — De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft een subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend aan het voorstel ‘The thylakoid membrane – a dynamic switch’. In dit programma participeren onderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten. Hun onderzoek beoogt te begrijpen hoe het fotosynthetisch membraan van planten (thylakoïde) en de chlorofyl-eiwit complexen waaruit dit membraan is opgebouwd reageert op variërende omgevingstoestanden, bijvoorbeeld de hoeveelheid opvallend zonlicht. Bron.

Professor ontvangt subsidie — De afgestudeerde Moleculaire Levenswetenschapper Edwin Cuppen is hoogleraar aan de universiteit Utrecht en heeft een belangrijke subsidie gekregen voor zijn werk op het gebied van humane genetica en genomics. Meer in detail gaat het er om meer grip te krijgen op de expressie van mRNA door weefselspecifieke miRNA. Uiteindelijk zal het leiden tot meer inzicht in de moleculaire mechanismen van te maken hebben met vatbaarheid voor ziektes en de ziektes zelf. Bron.

Afgestudeerde wint prijs — Vrij bekend zijn de Heineken-prijzen van de KNAW, zo ongeveer de meest prestigieuze prijzen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Veel winnaars van de Heineken prijs hebben enkele jaren later een Nobelprijs gekregen. Sinds kort zijn er ook de Heineken Young Scientist Awards. Op het terrein van Biochemie en Biofysica is deze prijs dit jaar gewonnen door Puck Knipscheer, afgestudeerd Moleculaire Levenswetenschapper. Als postdoc aan de Harvard Medical School bestudeerde Puck hoe de genen die verantwoordelijk zijn voor Fanconi-anemie (een genetische ziekte die het beenmerg aantast en in veel gevallen kanker tot gevolg heeft) betrokken zijn bij de reparatie van schade aan het DNA. Bron.

Moleculaire Levenswetenschapper wint prijs — Masterstudent Moleculaire Levenswetenschappen Pieter Mulder heeft samen met Soumi Banerjee de aanmoedigingsprijs van AkzoNobel gewonnen. Ze werken aan een methode om kleding op milieuvriendelijke wijze schoon te stomen. Vijf kandidaten moesten een poster presenteren van hun onderzoek en een lezing houden voor de wetenschappers en bedrijfsmanagers in de zaal. Mulder en Banerjee werden als beste beoordeeld door de jury en kregen een oorkonde plus een geldbedrag van duizend euro. Bron.

Een romantische dubbelpromotie — Beiden hebben Moleculaire Levenswetenschappen gestudeerd: Saskia en Wiebe. Ze hebben elkaar gevonden tijdens hun promotietijd en afgelopen september zijn ze direct na elkaar gepromoveerd. Zij werkte aan het moleculair inpakken van enzymen, en hij aan moleculair afritsbare polymeerlagen. Bron: Resource WUR . Bron.

Silvester de Nooijer op de voorpagina — Dat het niet altijd alleen maar om de inhoud gaat bewijst een recent artikel van de afgestudeerde Moleculaire Levenswetenschappers Silvester de Nooijer en Joan Wellink. Behalve dat ze prachtig hebben aangetoond dat ook niet-specifieke interacties leiden tot complexe DNA-structuren, hebben ze daarnaast de illustraties zo mooi weergegeven dat de uitgever heeft besloten ze op de voorpagina van het tijdschrift te plaatsen. Bron: Nucleic Acids Research 2009 37(11):3558-3568. Interview met Silvester in de Volkskrant (2007) .

Afgestudeerde voorkomt chemotherapie — Chemotherapie is niet altijd nodig. Maar hoe kom je daar achter? Het bedrijf Agendia van de afgestudeerde Moleculaire Levenswetenschapper Bastiaan van der Baan heeft een DNA-chip ontwikkeld die op basis van de activiteit van 70 genen laat zien of borsttumorcellen wel of niet in staat zijn zich uit te zaaien. In een derde van de gevallen kan hiermee een chemokuur voorkomen worden. Het blijkt een hele toer om de test erkend te krijgen, maar de eerste resultaten zijn er al. Ondertussen werkt het bedrijf door aan het ontwikkelen van nieuwe tests, bijvoorbeeld op het gebied van darmkanker. Bron: C2W Life Sciences 2009, nr 9.

Studente wint landelijke posterwedstrijd — Vierdejaars student moleculaire levenswetenschappen Patricia Dijkman heeft 5 maart tijdens het jaarlijkse PAC symposium in Leiden, de poster-/presentatiewedstrijd gewonnen georganiseerd door Jong-KNCV. Ze presenteerde daar haar onderzoek naar het beschermingsmechanisme van het fotosynthetische systeem in planten tegen hoge lichtintensiteiten dat ze de afgelopen zes maanden verrichte bij het Laboratorium van Biofysica (WU). Ze werd door een deskundige jury, bestaande uit hoogleraren en mensen uit het bedrijfsleven op verschillende gebieden in de chemie, gekozen uit bijna dertig studenten van verscheidene chemiegerelateerde studies in Nederland. Naast een plaats in de jury van volgend jaar, heeft ze hiermee ook een geldbedrag van €750 binnengesleept. Bron.

"Het is belangrijk plezier te hebben in je onderzoek" — "Maar ik ben ook erg gesteld op mijn weekeinden en avonden." Dat zei Ilja Voets naar aanleiding van het winnen van de KNVC Houwink Polymeerprijs 2009. Ilja is afgestudeerd Moleculaire Levenswetenschapster en deed onderzoek naar polymeerketens die samen kleine bolletjes vormen. Die bolletjes kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld medicijnen of DNA in te pakken. Bron: C2W3, 21 februari 2009.

Onderzoekers ontdekken moleculaire poortwachter in enzym — Onderzoekers van Wageningen University hebben met collega's van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Pavia (I) het mechanisme ontrafeld dat een rol speelt bij de natuurlijke aanmaak van vitamine C. Daarin verspert een moleculaire poortwachter de toegang tot het reactiecentrum van een cruciaal enzym. Het artikel waarin het team zijn vondst meldt is door het Journal of Biological Chemistry uitgeroepen tot Paper of the Week, een eer die slechts één op de honderd artikelen ten deel valt. Aardig te vermelden is nog dat de Groninger Marco Fraaije een oud Moleculaire Levenswetenschapper is. Bron.

Op zoek naar plantaardige zonnecellen — Wageningen University en Reseachcentrum, de universiteiten van Leiden en Groningen, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft hebben het programma 'Towards BioSolar Cells'opgestart. Daarbij draait het om fotosynthese bij planten, algen en verschillende bacteriën. Via fotosynthese zetten de organismen zonlicht om in biomassa. Fotobiologische cellen zijn daarmee een alternatief voor de zonnepanelen met fotovoltaische cellen. De biologische zonnecellen hebben als voordeel dat ze CO2 vastleggen, dat ze in principe goedkoop en duurzaam zijn, en dat de cellen direct vloeibare brandstoffen op kunnen leveren – waardoor geen energie verloren gaat met omzetting. Studenten Moleculaire Levenswetenschappen zijn als geen ander toegericht om aan dit onderzoek bij te dragen. Natuurkunde en biologie komen hier bij elkaar. Bron.

Duidelijk effect van probiotica in de darm van de gezonde mens — Voor het eerst is er moleculair bewijs dat probiotica een zeer specifiek effect hebben op de activiteit van onze genen in de darmwand. Door deze belangrijke resultaten is inzicht verkregen in het mechanisme waarmee probiotica onze weerstand kunnen beïnvloeden. Een groep wetenschappers van Top Institute Food and Nutrition, de Universiteit Maastricht, NIZO food research, Wageningen UR en de Radboud Universiteit Nijmegen heeft dit aangetoond. Het onderzoek binnen Wageningen heeft plaatsgevonden bij de leerstoelgroep Microbiologie, een belangrijke groep binnen het onderwijs van Moleculaire Levenswetenschappen. Bron.

'CSI Wageningen of ‘Een chemicus als Sherlock Holmes’ — Dat Sherlock Holmes door serieuze chemici gezien wordt als een van de hunnen mag wel blijken uit het feit dat de man met het vergrootglas het enige fictieve erelid is van de Royal Society of Chemistry. Sinds kort heeft Wageningen zijn eigen Sherlock, of Gil Grissom zo je wilt, in de persoon van prof. Michel Nielen. Hij is bijzonder hoogleraar Detectie van Chemische Voedselcontaminanten en verzorgt onderwijs voor onze opleiding in de BSc en MSc. Op dit moment werkt er bijvoorbeeld een student aan contaminantensporen in haren. Bron.

Veni-beurs naar Moleculaire Levenswetenschapper — Een Veni-beurs biedt pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. Een van deze beurzen is dit jaar gegaan naar de succesvolle Moleculaire Levenswetenschapper Stan Brouns. Groen licht dus voor verder werk aan de griepprik voor bacteriën. Bron.

Moleculaire Levenswetenschappers publiceren in Science — De Moleculaire Levenswetenschappers Stan Brouns, Matthijs Jore en Edze Westra publiceren een artikel in Science waarin het mechanisme opgehelderd wordt waarmee bacteriën zich blijken te verdedigen tegen virussen. Met deze opheldering wordt het mogelijk een soort griepprik voor bacteriën te ontwikkelen. Bron.

Hoogleraar wint de AkzoNobel Science Award — De Wageningse hoogleraar dr. Martien Cohen Stuart heeft op 1 oktober 2008 de AkzoNobel Science Award voor zijn vernieuwende onderzoek op het gebied van de soft condensed matter ontvangen. Cohen Stuart is hoofd van de groep Fysische chemie en Kolloidkunde en deze groep vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen. Bron.

Diederik van de Peut publiceert in Cell — De stage die student Moleculaire Levenswetenschappen Diederik van de Peut deed bij het Dana-Farber Cancer Institute in Boston, heeft een publicatie in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift 'Cell' opgeleverd! Diederik schijnt er zelf niet zo van onder de indruk te zijn, maar eerder hebben zijn afstudeervakken ook al tot publicaties geleid. Bron.

Evan Spruijt erkend als toptalent — Student Moleculaire Levenswetenschappen Evan Spruijt kan direct na zijn afstuderen aan de slag aan een promotieonderzoek dat hij zelf bedacht heeft! Maanden geleden is hij begonnen met het formuleren van zijn ideeën en via een uitgebreide selectieprocedure heeft hij nu een NWO Toptalentsubsidie toegekend gekregen. Zijn onderzoek zal gaan het zelfstructurerende gedrag van moleculen. Toepassingen van het onderzoek moet het mogelijk maken om medicijnen niet domweg door het hele lichaam te laten stromen, maar heel specifiek op de plaats van het onheil te laten werken. Bron.

Microbioloog ontvangt Spinozaprijs — De Wageningse hoogleraar microbiologie dr. Willem de Vos ontvangt de NWO-Spinozapremie 2008 voor zijn baanbrekende onderzoek naar de bijdrage van micro-organismen zoals bacteriën aan ons voedsel en onze gezondheid. Prof. De Vos is hoofd van het laboratorium voor Microbiologie aan Wageningen University en verzorgt onderwijs voor verschillende opleidingen waaronder Moleculaire Levenswetenschappen. Bron.