Opbouw eerste jaar Moleculaire Levenswetenschappen

In het eerste jaar liggen de vakken die je gaat volgen vast. Tijdens deze vakken vergroot je je kennis op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie. Ook krijg je wiskunde, omdat je dat vaak nodig hebt voor een goed begrip van andere vakgebieden. Gedurende het eerste jaar leg je de fundamenten van je studie en leer je steeds meer de verbanden tussen de verschillende vakgebieden te zien.

Je volgt meestal twee tot drie vakken per periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ochtend- en middagvakken. Soms heb je een vak dat de hele dag duurt. Bekijk op deze pagina de vakken van het eerste jaar.

Vakken-1e-jaar_BML.PNG

Introductie Moleculaire Levenswetenschappen

Omvang 3 studiepunten

Een studie is meer dan alleen het vergaren van vakkennis. Algemene vaardigheden die je tijdens de rest van de studie nodig zult hebben doe je tijdens dit vak op.

In het onderdeel computervaardigheden worden onder andere Excel, Word en Scifinder (een zoekprogramma voor wetenschappelijke literatuur) behandeld. Je krijgt ook les in presentatievaardigheden. Voor het beroeps oriënterend gedeelte werk je in een groep aan diverse onderwerpen die te maken hebben met de studie en krijg je colleges over diverse studie gerelateerde vakgebieden.

Meer informatie in de online studiegids

Algemene Chemie 1

Omvang 3 studiepunten

Algemene Chemie 1 en 2 MLW zijn inleidende vakken op het gebied van algemene en fysische chemie. Tijdens Algemene Chemie 1 krijg je college over onder andere entropie, kinetische gastheorie, Boltzmann-verdelingswet, evenwichten, zuur-base reacties en reactiekinetiek.

In Algemene Chemie 2 MLW komen onder andere redoxreacties, de wet van Nernst, beweging van (geladen) moleculen in vloeistoffen, atoombouw, spectroscopie en de structuur van stoffen aan bod.

Naast hoor- en werkcolleges bestaat een deel van de vakken uit practica. Tijdens deze practica pas je de theorie toe op experimenten, leer je omgaan met laboratoriumapparatuur en krijg je inzicht in de juistheid en nauwkeurigheid van analytische bepalingen.

Meer informatie in de online studiegids

Wiskunde 1 of Relativiteitstheorie

Omvang 3 studiepunten

Als Moleculaire Levenswetenschapper krijg je in je eerste jaar de wiskundevakken Wiskunde 2 en Wiskunde 3. Of je Wiskunde 1 of Relativiteitstheorie volgt hangt af van de wiskunde die je op het vwo hebt gehad.

Heb je op het vwo Wiskunde A gedaan dan volg je Wiskunde 1. Je kunt dit zien als een aansluitmodule voor Wiskunde 2 en 3. Onderwerpen als functie analyse, differentiëren en integreren komen aan de orde tijdens Wiskunde 1.

Heb je op het vwo Wiskunde B gedaan dan sla je de aansluitmodule over. Je volgt dan Relativiteitstheorie. Uitgaande van de postulaten van Einstein wordt op basis van gedachte-experimenten de speciale relativiteitstheorie opgezet. Wat voor verschijnselen krijg je als voorwerpen met een superhoge snelheid bewegen. Uiteraard komt de beroemde vergelijking E = mc2 aan bod.

Meer informatie over Wiskunde 1 in de online studiegids

Meer informatie over Relativiteitstheorie in de online studiegids

Algemene Chemie 2 MLS

Omvang 3 studiepunten

Algemene Chemie 1 en 2 MLW zijn inleidende vakken op het gebied van algemene en fysische chemie. Tijdens Algemene Chemie 1 krijg je college over onder andere entropie, kinetische gastheorie, Boltzmann-verdelingswet, evenwichten, zuur-base reacties en reactiekinetiek.

In Algemene Chemie 2 MLW komen onder andere redoxreacties, de wet van Nernst, beweging van (geladen) moleculen in vloeistoffen, atoombouw, spectroscopie en de structuur van vaste stoffen aan bod.

Naast hoor- en werkcolleges bestaat een deel van de vakken uit practica. Tijdens deze practica pas je de theorie toe op experimenten, leer je omgaan met laboratoriumapparatuur en krijg je inzicht in de juistheid en nauwkeurigheid van analytische bepalingen.

Meer informatie in de online studiegids

Natuurkunde voor MLS

Omvang 3 studiepunten

Bij Moleculaire Levenswetenschappen passen we de natuurkunde toe op moleculen. Kwantummechanica is die toepassing van natuurkunde op moleculen, en een belangrijk aspect daarvan is het golfkarakter van deeltjes. Natuurkunde MLW bouwt verder op de natuurkunde die je op de middelbare school hebt geleerd maar is ook de basis voor natuurkundige (vooral kwantummechanische) vervolgvakken die je tijdens studie krijgt.

Aan bod komen onderwerpen als de wet van behoud van energie, impuls en krachtenleer. Ook trillingen en golven komen aan de orde. Deze basisstof wordt toegepast op enkele voor deze opleiding relevante problemen, zoals bewegingen van moleculen in tweedimensionale ruimtes.

Dit vak bestaat uit hoor- en werkcolleges.

Meer informatie in de online studiegids

Wiskunde 2

Omvang 3 studiepunten

Wiskunde 2 en Wiskunde 3 gaan over de wiskunde die je nodig hebt als je natuurlijke processen wilt modelleren, en over het interpreteren van de resultaten in de juiste context.
In Wiskunde 2 worden onder andere iteraties, differentiëren, integreren en eerste orde differentiaal vergelijkingen behandeld. Onderwerpen die tijdens Wiskunde 3 aan bod komen zijn lineaire vergelijkingen, vectorrekening, matrices, en functies met meerdere variabelen.

Meer informatie in de online studiegids

Celbiologie

Omvang 6 studiepunten

Bij Moleculaire Levenswetenschappen draait het voor een belangrijk deel om biomoleculen; moleculen die allerlei functies vervullen in een cel. De biologie van de cel staat centraal in dit vak. Zo worden de structuur en functie van cellen, celorganellen en biomoleculen behandeld.

Ook komt de organisatie in de cel, cel differentiatie en communicatie tussen cellen aan bod. Hierdoor krijg je inzicht in hoe cellen samenwerken en gereguleerd worden in weefsels, organen en complete organismen.

Naast hoorcolleges over deze onderwerpen zijn er ICT-modules en werk je in kleine groepjes aan opdrachten. Verder doe practicum waarbij microscopie en diverse celbiologische analyses centraal staan.

Meer informatie in de online studiegids

Introductie Thermodynamica B

Omvang 3 studiepunten

In dit vak krijg je een introductie in de abstracte maar ook wondere wereld van de thermodynamica. Diverse thermodynamische onderwerpen worden behandeld, waaronder de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica, energie, enthalpie, entropie, chemische potentialen en Gibbs vrije energie.

Je kennis over deze onderwerpen stelt je in staat te bepalen of een reactie kan verlopen (of juist niet), wat de maximum opbrengst zal zijn en hoe je door bijvoorbeeld de temperatuur of de druk te veranderen invloed uit kan oefenen op een proces. Dit vak bestaat uit hoor- en werkcolleges.

Meer informatie in de online studiegids

Wiskunde 3

Omvang 3 studiepunten

Wiskunde 2 en Wiskunde 3 gaan over de wiskunde die je nodig hebt als je natuurlijke processen wilt modelleren, en over het interpreteren van de resultaten in de juiste context.

In Wiskunde 2 worden onder andere iteraties, differentiëren, integreren en eerste orde differentiaal vergelijkingen behandeld. Onderwerpen die tijdens Wiskunde 3 aan bod komen zijn lineaire vergelijkingen, vectorrekening, matrices, en functies met meerdere variabelen.

Meer informatie in de online studiegids

Microbiologie en Biochemie

Omvang 6 studiepunten

Eencellige organismen (bijvoorbeeld bacteriën) zijn het onderwerp van dit vak. In hoorcolleges worden verschillende aspecten van micro-organismen behandeld, zoals de genetica, ecologie en de algemene opbouw van een eencellig organisme.

De diversiteit van micro-organismen staat hierin centraal. Daarnaast worden de grondbeginselen van microbiële stofwisselingen behandeld (zoals de citroenzuurcyclus) en je leert hoe micro-organismen zich aangepast hebben aan extreme omstandigheden.

In de practica leer je de basis van het steriel opkweken en isoleren van diverse soorten micro-organismen.

Meer informatie in de online studiegids

Organische Chemie 1

Omvang 3 studiepunten

In de vakken Organische Chemie 1 en Organische Chemie 2 wordt de basis van organische chemie (koolstofchemie) behandeld.

In Organische Chemie 1 worden onderwerpen behandeld als de structuur en reactiviteit van moleculen, reactiemechanismen en stereochemie. De kennis die je hebt opgedaan in deel 1 wordt in deel 2 toegepast op de chemie van biomoleculen, zoals suikers, eiwitten, vetten en nucleïnezuren.

Naast hoor- en werkcolleges bestaan deze vakken uit practica waarin diverse laboratoriumtechnieken behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn (stoom)destillatie, extracties en chromatografie.

Meer informatie over Wiskunde 1 in de online studiegids

Organische Chemie 2

Omvang 3 studiepunten

In de vakken Organische Chemie 1 en Organische Chemie 2 wordt de basis van organische chemie (koolstofchemie) behandeld.

In Organische Chemie 1 worden onderwerpen behandeld als de structuur en reactiviteit van moleculen, reactiemechanismen en stereochemie. De kennis die je hebt opgedaan in deel 1 wordt in deel 2 toegepast op de chemie van biomoleculen, zoals suikers, eiwitten, vetten en nucleïnezuren.

Naast hoor- en werkcolleges bestaan deze vakken uit practica waarin diverse laboratoriumtechnieken behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn (stoom)destillatie, extracties en chromatografie.

Meer informatie over Relativiteitstheorie in de online studiegids

Practicum Biologische Chemie

Omvang 6 studiepunten

Het grootste deel van dit vak bestaat uit een practicum waarin je diverse basisvaardigheden en biochemische technieken leert. Daarnaast krijg je ondersteunende colleges waarin de theoretische achtergronden van deze technieken worden behandeld.

Het practicum is opgedeeld in een moleculair biologisch en een biochemisch deel.In het moleculair biologische deel leer je onder andere het isoleren van DNA, RNA en eiwitten uit de darmbacterie (E. coli) en de tomaat. Verder leer je kloneringstechnieken en moderne detectietechnieken die gebruik maken van PCR (een manier om een specifiek stukje DNA te vermeerderen).

In het biochemische gedeelte worden verschillende biochemische detectiemethodes behandeld, waaronder ELISA (detectie van stoffen met behulp van antilichamen) en fluorescentie (met behulp van 'lichtgevende' eiwitten).

Meer informatie in de online studiegids

Introductie Kwantummechanica

Omvang 5 studiepunten

Kwantummechanica is onmisbaar als je precies wilt weten hoe bindingen in een molecuul in elkaar zitten. Dat leer je nog niet tijdens dit vak, maar krijg je in het tweede jaar van je studie. Dit vak is bedoeld als inleiding in de kwantummechanica.

Het vak geeft je een wiskundige achtergrond, waarbij onder andere eenvoudige golffuncties (deze functies zijn nodig om later het gedrag van elektronen in moleculen goed te kunnen beschrijven), complexe getallen en waarschijnlijkheidsverdelingen worden behandeld.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal typische kwantummechanische problemen zoals het golf-deeltje dualisme, het onzekerheid beginsel van Heisenberg en de kat van Schrödinger.

Meer informatie in de online studiegids

Moleculaire Levenswetenschappen

Omvang 7 studiepunten

Je eerste jaar als student Moleculaire Levenswetenschappen sluit je af met dit vak. Kennis die je tot nu toe hebt opgedaan wordt in dit vak gecombineerd.

In een groep werk je aan een thema (metalen in bio-systemen of geneesmiddelen en drugs). Hierbij doe je experimenten op het gebied van organische chemie, fysische chemie en biochemie. Je analyseert meetgegevens en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Elk experiment is eigenlijk een klein onderzoek. Op deze manier laten we je alvast kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Behalve vakinhoudelijk ben je ook bezig met de maatschappelijke implicaties van één van de thema's. Met medestudenten schrijf je hierover een essay en geef je een presentatie. Je bezoekt een onderzoeksinstituut en een bedrijf die actief zijn binnen de thema's.

Meer informatie in de online studiegids