Het eerste jaar van de bachelor Plantenwetenschappen

Gemeenschappelijk deel (eerste jaar)

Studiepunten: 1 ECTS: 28 uur studie / 1 studiejaar: 60 ECTS

Domeinvakken - 24 studiepunten   

 • Inleiding plantenwetenschappen
 • Structuur en functie van planten  
 • Inleiding kwantitatieve agroecologie
 • OriĆ«ntatie plantenwetenschappen

Basisvakken - 36 studiepunten   

 • Wiskunde 1
 • Statistiek 1 en 2
 • Algemene chemie voor levenswetenschappen
 • Bio-organische chemie voor levenswetenschappen
 • Celbiologie I
 • Algemene en moleculaire genetica
 • Practicum biologische chemie
 • Ecologie I
 • Ecologie II

Voor meer informatie zie de studiegids.


> Ga naar de vakken van het tweede en derde jaar

> Ga naar de major Genen en Gezondheid

> Ga naar de major Teelt en Ecologie