Voorbeeld: onderzoek naar vetopslag

Dun van buiten maar dik van binnen

Het blijkt nu dat begrippen als ‘dun’ en ‘dik’ veel minder over gezondheid zeggen dan we dachten. Mensen met een gezond gewicht en zelfs mensen die volgens de body mass index – kortweg BMI – erg mager zijn, kunnen toch te ‘vet’ zijn. Ondanks hun slanke postuur lopen zij dezelfde gezondheidsrisico’s als mensen met meetbaar overgewicht. Prof. Jimmy Bell van de Moleculair Imaging Group van het Imperial College in Londen weet daar alles van. Hij presenteerde de resultaten van jarenlang onderzoek naar vetopslag in de mens op het voedingscongres ter ere van veertig jaar voedingsonderzoek in Wageningen.

BMI

Zijn resultaten wijzen overtuigend één kant op: niet de hoeveelheid vet, maar de locatie ervan is van belang voor de gezondheid. Met name het vet rond en in de organen, dat van buitenaf niet zichtbaar is, levert volgens hem een gezondheidsrisico op. Is de BMI als marker voor gezondheid daarmee nu helemaal achterhaald? Prof. Michael Müller, hoogleraar Voeding, metabolisme en genomics in Wageningen, legt uit: ‘BMI heeft wel degelijk nut als maat voor de hoeveelheid vet en hangt samen met veel gezondheidsfactoren.’ Volgens hem hebben we Bells inzichten over verborgen vet vooral nodig om een preciezer beeld van mogelijke gezondheidsrisico’s te krijgen.

Schoonheidsideaal

Vet, of liever de afwezigheid ervan, is hot. Het schoonheidsideaal en het gezondheidsideaal schrijven eensgezind een slanke lijn voor. Maar enkele liters inwendig vet zijn van buitenaf niet zichtbaar. En ze kunnen al gauw leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes. De oplossing is volgens Müller een gezond voedingspatroon met veel langzame koolhydraten. En uiteraard beweging. Bij inspanning verbrandt het lichaam het verstopte, inwendige vet.

MRI afbeeldingen: deze worden gebruikt om de hoeveelheid vetmassa en de locatie ervan te kunnen bepalen.
MRI afbeeldingen: deze worden gebruikt om de hoeveelheid vetmassa en de locatie ervan te kunnen bepalen.

Terug naar Beroepen