Biomedical Admissions Test (BMAT)

Op zaterdag 15 februari 2020 vindt de Biomedical Admissions Test (BMAT) plaats in Wageningen. Deze test is ontwikkeld door de Admissions Testing Service (ATS) van de University of Cambridge. De BMAT-test is in het Engels. De test gaat uit van een B2 taalbeheersing van het Engels, dat komt overeen met een krappe voldoende op het VWO. Grammaticale fouten en spellingsfouten worden niet mee gerekend, je krijgt hiervoor dus geen puntenaftrek.

De BMAT-test bestaat uit drie onderdelen:

Sectie 1: Aanleg en vaardigheden

Test algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies.
* 60 minuten
* 35 multiple choice vragen

Sectie 2: Wetenschappelijke kennis en toepassingen

Test hoe goed je wetenschappelijke kennis en wiskunde op het niveau van de middelbare school kunt toepassen.
* 40 minuten
* 27 multiple choice vragen

Sectie 3: Schrijfopdracht

Test hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en schriftelijk communiceren
* 30 minuten
* Eén schrijfopdracht, keuze uit drie vragen

De BMAT-test gaat grotendeels uit van de kennis en vaardigheden van een scholier met het goede profiel aan het eind van 5vwo. We raden je aan om vooraf te oefenen voor de BMAT, zodat je alvast gewend raakt aan het type vragen dat je kunt verwachten.

Tijdens de test is het gebruik van Binas niet toegestaan.

Tijdens de test is het gebruik van een woordenboek niet toegestaan.

Voorbereiden

Op de website van Admissions Testing Service staan tips om je voor te bereiden op de BMAT. Let op! De BMAT-test die in de selectieprocedure voor Voeding en Gezondheid wordt gebruikt, kan beperkt afwijken wat betreft de onderwerpen die in deze papers staan.

Verder staat er nog een BMAT Section 2: Assumed Subject Knowledge guide online. Deze gids bevat een overzicht van de kennis die je nodig hebt voor de test. Het meeste hiervan heb je al gehad op school, maar mogelijk zijn er onderwerpen waar je minder vanaf weet en waar je nog informatie over wilt opzoeken. De gids is alleen online beschikbaar. LET OP: er zit in de BMAT test ook wat natuurkunde. Dat is voor de opleiding BSc Voeding & Gezondheid minder relevant. De BMAT test wordt integraal afgenomen, maar als daar aanleiding voor is zal op de score voor de meer natuurkundige onderdelen anders worden gewogen.