Veel gestelde vragen over Numerus Fixus en decentrale selectie

Hieronder staan de meest gestelde vragen over Numerus Fixus en decentrale selectie BSc Voeding en Gezondheid. Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met de selectiecommissie via email: decentraleselectie.bvg@wur.nl

Ik heb een VWO N&T profiel zonder Biologie, moet ik nu Biologie bijspijkeren?

Nee, je bent toelaatbaar met je VWO profiel N&T. Voor de weging van het overgangscijfer Biologie m.b.t. de decentrale selectie zoeken we een andere maatwerk-oplossing.

Ik heb een ander VWO profiel zonder de vakken Biologie en/of Scheikunde maar wil graag BSc Voeding en Gezondheid gaan doen. Mag ik meedoen aan de decentrale selectie?

Je kunt meedoen aan de decentrale selectie als je nog bezig bent om deficiënte vakken te halen. Je kunt echter alleen geplaatst worden voor de opleiding als je voor 1 augustus bij de Bachelor toelatingscommissie van Wageningen University & Research kunt aantonen dat je aan de ingangseisen van de opleiding voldoet.

Laat je goed informeren over welke vakken jij moet bijspijkeren en hoe deze procedure in z'n werk gaat. Zie ook Reglement Selectie en Plaatsing, artikel 9.

Hoe telt het cijfer voor Biologie en Scheikunde mee in de decentrale selectie?

De decentrale selectie gebeurt op basis van het gemiddelde cijfer op het overgangsrapport 5-vwo naar 6-vwo van de vakken Biologie en Scheikunde en de resultaten van de selectiedag. Zie verder het Reglement Selectie en Plaatsing, artikel 4.

Als ik mij aanmeld voor de BSc Voeding en Gezondheid bij Studielink, kan ik dan als 2e keuze een opleiding met decentrale selectie kiezen?

Ja, vanaf instroom studiejaar 2018/19 zijn de regels rondom Numerus Fixus veranderd. Studiekiezers kunnen zich aanmelden voor 2 opleidingen met decentrale selectie, zie de details op de website van DUO.

Ik ben al geslaagd, moet ik nog steeds mijn cijfers overgangsrapport 5-vwo naar 6-vwo inleveren in plaats van mijn 6 vwo eindexamencijfers?

Ja, ook als je al geslaagd bent en je je 6 vwo eindexamencijfers al hebt, moet je je overgangscijfers van 5-vwo naar 6-vwo van de vakken Biologie en Scheikunde inleveren. Voor de selectie moet iedereen die deelneemt zijn overgangscijfers laten zien, zodat we alle kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar kunnen vergelijken. Zorg er dus voor dat je dit op tijd regelt bij je oude middelbare school.

Als ik Cum Laude slaag voor mijn VWO en ik voldoe aan de toelatingseis, word ik dan automatisch geplaatst voor de opleiding?

De zogenaamde '8-regeling' is komen te vervallen. Dit betekent dat je ongeacht je gemiddelde vwo-cijfer, je mee moet doen aan de selectie van Voeding en Gezondheid om geplaatst te kunnen worden voor de opleiding.

Wanneer hoor ik uiterlijk of ik wel of niet door de decentrale selectie ben?

15 april 2020 worden kandidaten door Studielink per e-mail op de hoogte gesteld van het aan hen toegekende rankingsnummer. De kandidaat kan vanaf deze datum dit rankingsnummer bij de eigen aanmelding in Studielink bekijken.

Op basis van het rankingsnummer worden de bewijzen van toelating door Studielink namens Wageningen University & Research geautomatiseerd verstrekt. Na deze datum ontvangt de kandidaat een toelichting op het rankingsnummer van Wageningen University & Research.

(Zie voor details het Reglement Selectie en Plaatsing, artikel 7).

Ik kan niet aanwezig zijn op de Selectiedag. Is er 2e mogelijkheid om dit in te halen?

Nee, er is geen inhaalmogelijkheid. Er is slechts één Selectiedag. Bij afwezigheid wordt voor beide toetsen het cijfer 0 toegekend.

(Zie ook het Reglement Selectie en Plaatsing, artikel 5.4)

Ik kan niet aanwezig zijn op de Selectiedag. Hoe groot is mijn kans op plaatsing in de opleiding?

Er is slechts één Selectiedag. Bij afwezigheid wordt voor beide toetsen het cijfer 0 toegekend. We kunnen pas een uitspraak doen over je kans op plaatsing bij de BSc Voeding en  Gezondheid na afronding van de hele decentrale selectie procedure (op het moment dat je een rankingnummer toebedeeld krijgt).
Tot dat moment  kunnen we  geen uitspraak doen over de kansen op toelating.

Als ik om een bepaalde reden (ziek, begrafenis, ..) niet kan deelnemen aan de selectiedag, kan ik dan nog wel deelnemen aan de decentrale selectie?

Zie hiervoor artikel 11 in het Reglement Selectie en Plaatsing.
Bij situaties van echte overmacht zoekt de selectiecommissie naar een passende oplossing.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de Selectiedag?

Je kunt de Biomedical Admissions Test (BMAT) eens oefenen, onze tip is om daarbij ook een tijdslimiet te gebruiken, net als in het echt. Kijk hiervoor op de webpagina BMAT. Op deze webpagina vind je alle informatie, en ook links naar de website waar ook oefenopdrachten en tips te vinden zijn.

Een algemene maar heel belangrijke tip: zorg dat je uitgerust aan deze dag kunt beginnen!

Ik heb de BMAT test geoefend maar haal een erg lage score, pas ik wel bij de opleiding?

De BMAT is ontwikkeld om een gemiddelde kandidaat voor een topopleiding in de UK (bijv. Cambridge) een 5 te laten scoren. Een normale verdeling van de cijfers rond de 5 is daarbij het streven. Er zitten dus ook heel moeilijke vragen tussen, zeker met de beperkte tijd die je krijgt. In Nederland is een gemiddelde score iets onder die 5. Voor onze opleiding zit dit rond de 4.5. Als je een deel van de vragen niet kunt beantwoorden wil dit dus zeker niet zeggen dat je de opleiding niet aan kunt. De BMAT is bedoeld om verschillen tussen kandidaten duidelijk zichtbaar te krijgen en het zijn dus heel andere cijfers dan je op het VWO gewend bent.

De BMAT test ook kennis van Natuurkunde, maar dat heb ik niet in mijn VWO pakket. Telt het dan wel mee?

De BMAT kent inderdaad ook vragen die bij Natuurkunde passen. De selectiecommissie heeft hier in 2017 nauwkeurig naar gekeken en gezien dat deze vragen geen doorslaggevend effect hadden op de ranking. De selectiecommissie blijft dat bewaken. Natuurkunde is geen verplicht vak in de toelating tot de BSc Voeding en Gezondheid.

Als ik niet geplaatst wordt bij de BSc Voeding en Gezondheid, is er dan een kans dat ik alsnog geplaatst wordt als er studenten afmelden/uitvallen?

Afgemelde plaatsen vóór de start van het studiejaar worden opnieuw vergeven; Er worden uiterlijk tot 31 augustus 2020 plaatsen vergeven voor het studiejaar 2020/21.

De plaatsen van uitvallers na 1 september 2020 (studenten die in het 1e jaar van de opleiding stoppen met de studie) worden niet opnieuw vergeven. Het is dus niet mogelijk om later dan 1 september 2020 te starten met de studie.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar voor de instroom van 2017 bleken er relatief veel kandidaten zich nog in de zomer terug te trekken, waardoor kandidaten van de wachtlijst een plaats kregen aangeboden. Tijdens het welkomstwoord tijdens de selectiedag proberen we hierover zoveel mogelijk informatie te geven.

Als ik in 2019 start met een HBO-opleiding, bijv. HBO Voeding & Diëtetiek, en de propedeuse haal, kan ik dan met dit propedeuse diploma in 2020 starten met BSc Voeding en Gezondheid?

Nee, een HBO propedeuse geeft geen automatische toelating tot de BSc Voeding en Gezondheid. Ook na een jaar HBO blijven de toelatingseisen VWO met N&T of N&G van kracht. Je moet de decentrale selectieprocedure doorlopen om te kunnen starten in 2020/21.

Dit geldt natuurlijk ook voor studenten die in 2019 al zijn gestart met een HBO opleiding en op basis van een HBO propedeuse willen instromen in de BSc Voeding en Gezondheid. Zij moeten deelnemen aan de procedure van decentrale selectie voor instroom september 2020.

De selectiedag voor BSc Voeding en Gezondheid valt samen met de selectiedag van een andere opleiding, wat nu?

De selectiecommissie heeft haar best gedaan om overlap zoveel mogelijk te voorkomen, maar binnen de wettelijk bepaalde periode is het helaas niet mogelijk om alle mogelijke combinaties te voorkomen. Als de andere opleiding op deze datum ook de BMAT test gebruikt dan wordt dit onderling opgelost (zie FAQ 'Ik meld me aan voor 2 opleidingen met decentrale selectie,...). Als het een andere opleiding in Wageningen betreft, dan krijg je van de selectiecommissie een voorstel over hoe dit wordt opgelost. Betreft het een andere situatie, dan kunnen we je helaas niet helpen. Het overlappen van 2 selectiedagen is normaal gesproken geen reden voor het toepassen van de hardheidsclausule, maar als je de indruk hebt dat voor jouw situatie misschien wel van toepassing is kun je contact opnemen met de selectiecommissie.

Als ik in september start met een andere opleiding aan Wageningen University & Research, kan ik dan na het 1e jaar overstappen naar BSc Voeding en Gezondheid als er plaatsen zijn vrijgekomen?

Nee, het is niet mogelijk om te switchen naar BSc Voeding en Gezondheid na het 1e jaar.  Als je na een jaar studeren alsnog wilt overstappen naar BSc Voeding en moet je opnieuw meedoen aan de decentrale selectie.

Hoe moet ik mijn overgangscijfers van 5 naar 6 VWO doorgeven?

Na de deadline aanmelding bij Studielink krijg je nadere informatie over de selectiedag en informatie over hoe en op welke manier je je overgangsrapportcijfers kunt indienen.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de decentrale selectie, mag ik nogmaals meedoen?

In totaal kun je 3 keer deelnemen aan de selectie van BSc Voeding en Gezondheid.

Ik meld me aan voor 2 opleidingen met decentrale selectie, bij beide is de BMAT onderdeel van de selectie. Moet ik de test 2 keer maken?

Nee, als je voor de decentrale selectie van een andere opleiding ook de BMAT moet doen, kun je een verzoek doen aan die Universiteit om je uitslag te delen met de selectiecommissie van de andere opleiding.

Je doet de BMAT in dit geval in Wageningen zodat je ook de motivatietest kunt doen. De BMAT is overal hetzelfde en op hetzelfde tijdstip.

Kan ik de selectiedag ook vanuit het buitenland bijwonen (online o.i.d.)?

Alleen voor kandidaten uit Aruba, Curacao, St. Maarten, Saba, St. Eustatius en Bonaire is er de mogelijkheid om in Willemstad Curacao de toets af te leggen. Andere kandidaten dienen naar Wageningen te komen. Het is niet mogelijk om de toets online af te leggen.

Wat zijn de tijden van de selectiedag?

Het exacte programma van de dag wordt t.z.t. per email aan je bekend gemaakt. Dit hangt mede af van het aantal deelnemers. Globaal houdt het programma in dat je in de ochtend rond 10.00u in Wageningen verwacht wordt voor nadere instructies en de motivatietoets, hierna een eenvoudige lunch krijgt en je in de middag de BMAT test doet en rond 16.00u klaar bent.

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure van BSc Voeding en Gezondheid?

Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat je op de selectiedag naar Wageningen moet komen, reiskosten worden niet vergoed.

Moet ik mezelf aanmelden voor de BMAT?

Nee, je hoeft niet zelf aan te melden voor de BMAT. Kandidaten worden door Wageningen University aangemeld voor de test.

Terug naar Numerus fixus, toelating en inschrijving

Terug naar BSc Voeding en Gezondheid