Studentenverhaal

Student Wieke van Raamsdonk - BSc Milieuwetenschappen

In haar bacheloropleiding Milieuwetenschappen heeft Wieke voor de specialisatie Milieukwaliteit en –systeemanalyse gekozen. “Dat heeft meerdere redenen. Ik vind zowel de bètakant als hoe mensen de wereld en het milieu beïnvloeden erg interessant.

Ik wil iets bijdragen aan de wereld!”

Studiekeuze

Deze integratie tussen ecologie, sociologie en economie is in de opleiding Milieuwetenschappen in het algemeen erg aanwezig en nog meer in de specialisatie. Je analyseert het gehele systeem: je beschrijft alle oorzaken, gevolgen en interacties… Maar ik ben ook uit idealisme aan de opleiding Milieuwetenschappen begonnen:  ik wil iets bijdragen aan de wereld! “

Opleiding

Toen Wieke de voorlichtingsdagen bezocht hoorde ze vaak de quote van Wageningen University:’je krijgt een brede basis.’ “Dat vond ik cliché, maar het is wel echt waar! In het eerste jaar leg je de basis die je voor de specialistische vakken in het tweede en derde jaar nodig hebt. Je krijgt vakken vanuit een hele hoop richtingen en deze variatie vind ik erg prettig.

Ik vind overigens dat Wageningen de laatste jaren behoorlijk van zijn geitenwollen-sokken-imago is afgekomen. Er wordt meer aandacht besteed aan de economische kant en het type mensen is veel diverser geworden. In Wageningen worden de duurzame alternatieven bekeken, maar het blijft vaak binnen de wetenschappelijke kaders van bijvoorbeeld het vinden van het duurzaamste alternatief. Wageningen is niet zo extreem als ik had verwacht.”

Studentenleven

Wieke mist soms idealisme in haar opleiding Milieuwetenschappen, maar dat gemis compenseert ze met activiteiten buiten haar opleiding. “Ik ben erg actief geweest bij de WEP en de WSO. De WEP (Wageningen Environmental Platform) werkt aan de duurzaamheid van de universiteit en de bewustwording van mensen van het milieuprobleem. De WSO (Wageningse Studentenorganisatie) is een studentenvakbond: Die komt op voor de rechten van de student, op het gebied van onderwijskwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs. Overigens zijn zowel de WSO als de WEP na een fusie nu onderdeel van de organisatie PULSE.”

Toekomstplannen

“Ik zou later wel onderzoek willen doen, maar alleen toegepast onderzoek dat gericht is op positieve veranderingen op het gebied van duurzaamheid. Wat ik jammer vind, is dat onderzoek vaak gericht is op het beschrijven en verminderen van dingen die negatief zijn voor het milieu (pesticiden, CO2, enzovoort). Het is natuurlijk goed dat zulk onderzoek er is, maar het is niet waar ik naar zoek. Ik zou graag buiten het huidige systeem iets positiefs willen veranderen. Ik denk dat het efficiënter maken van het systeem zoals het nu is, niet voldoende is. “