excursie, Milieuwetenschappen

Eerste jaar Environmental Sciences

Op deze pagina vind je een overzicht van de vakken in het eerste jaar van de bachelor Environmental Sciences. De vakken worden in het Engels gegeven.

jaar 1 NL.png

Periode 1

Introduction Environmental Sciences

In dit vak staat de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving centraal. Je maakt kennis met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het werken in groepen. In het vak wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verzamelen, vergelijken en interpreteren van informatie uit verschillende bronnen. Uiteindelijk maak je samen met je groepsgenoten een verslag en presentatie.

Sustainable Solutions to Environmental Problems

Na een aantal colleges waarbij je kennis maakt met de basis van zowel sociaal als wetenschappelijk onderzoek, leer je aan de hand van een case studie om kennis van beide disciplines te combineren om zo nieuwe interdisciplinaire oplossingen te ontwikkelen. Je werkt in groepen aan een verslag dat je presenteert op een symposium.

General Chemistry 1

Dit vak is een inleiding tot de algemene chemie. Door middel van werkcolleges en practica maak je kennis met de basisprincipes van de fysische chemie.

Mathematics 1 of Statistics 1

In de eerste periode volg je wiskunde 1 of statistiek. Studenten die op het VWO wiskunde A hebben gehad volgen wiskunde 1; studenten die op het VWO wiskunde B hebben gehad volgen statistiek 1.

Periode 2

Introductory Physics

Dit vak besteedt aandacht aan verschillende onderwerpen binnen de natuurkunde en heeft tot doel je voor te bereiden op de natuurkunde die je in latere vakken tegen komt. Naast 'traditionele' colleges wordt er gebruik gemaakt van werkcolleges en een aantal practica.

Introduction Soil Geography

Dit vak biedt samen met het vak water 1 inzicht in de rol van bodem en water in het landschap, en de diversiteit die daarin bestaat. Bodem 1 richt zich op de relatie tussen de eigenschappen van de bodem, de ecosystemen, en het gebruik van de bodem.

Water 1

In Water 1 leer je over de rol van het oppervlakte- en grondwater in landschappen. Aanbod komt onder andere de onderlinge samenhang tussen water.

Periode 3

General Chemistry 2

Dit vak is een inleiding tot de algemene chemie. Door middel van werkcolleges en practica maak je kennis met de basisprincipes van de chemie.

Mathematics 2

Dit vak is een voortzetting op Wiskunde 1 uit periode 1 van het eerste jaar. Je verdiept je in de wiskunde, maar leert ook de opgedane wiskundige kennis toe te passen op basisproblemen in de levens-, milieu- en technologische wetenschappen en deze systematisch op te lossen.

Periode 4

Mathematics 3

Vervolg op wiskunde 2.

Statistics 2

Vervolg op statistiek 1

Periode 5

Environmental Policy Instruments

Je krijgt een overzicht van de verschillende milieubeleidsinstrumenten die worden gebruikt voor de regulering van het milieu in Nederland. Ook leer je over de effectiviteit van deze maatregelen, en wat de geschiedenis en trends zijn. Dit vak loopt door tot halverwege periode 5.

Microbiology and Toxicology

Je leert welke chemische stoffen giftig zijn, welke effecten ze kunnen hebben, en je krijgt een introductie in de risicobeoordeling van chemicaliƫn. Daarnaast krijg je een basis in de microbiologie. Je leert over micro-organismen en de rol die zij spelen voor het leven op aarde. Je kijkt vooral naar de genetische, fysiologische, morfologische en ecologische aspecten van micro-organismen.

Periode 6

Ecology I 

Dit inleidende vak in de ecologie leert je de basis van de ecologie; je leert bijvoorbeeld meer over de verbanden binnen ecosystemen en de dynamiek van populaties, en je maakt kennis met de verschillende methoden om deze wetenschappelijk te bestuderen.

Environmental Sciences and Society

In dit vak kom je tot de kern van milieuwetenschappen. Aan de hand van een concrete casus maak je kennis met de verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijk aspecten van een milieuprobleem. Je leert om de verschillende kanten van het probleem te identificeren en analyseren.

Terug naar Studieprogramma