college, Milieuwetenschappen

Tweede jaar Environmental Sciences

In het tweede jaar volg je verplichte vakken, én specialisatievakken die horen bij je major die je halverwege het tweede jaar kiest. Hieronder zie je alleen de vakken die je naast je major doet. Voor meer informatie kun je kijken op de pagina van de specialisatievakken. De onderstaande vakken worden in het Engels gegeven

year 2.png

Periode 1

Air quality

Een van de meest besproken milieuproblemen, vooral door de negatieve gezondheidseffecten, is luchtvervuiling. In dit vak leer je hoe emissies al dan niet leiden tot vervuiling, je leert hoe emissies zich 'gedragen' in de lucht, hoe ze zich verspreiden, hoe ze reageren met andere stoffen, en welke effecten dit heeft op de luchtkwaliteit.

Introduction environmental technology

In dit vak maak je kennis met de basisprincipes van de milieutechnologie. Je leert bijvoorbeeld om afvalwater te zuiveren en hoe bodemsanering in zijn werk gaat. Door middel van practica leer je zelf hoe deze milieutechnologieën werken. Bij dit vak krijg je ook een goede indruk van de specialisatie Milieutechnologie.

Periode 2

Sustainability Transitions: Concepts, Issues and Indicators

Dit vak is een drieluik waarin je met drie aspecten van duurzaamheid kennis maakt. Je maakt kennis met (de geschiedenis van) duurzaamheid als 'concept'. Je leert hoe duurzaamheid vertaalt is in een aantal 'onderwerpen' die door middel van milieubeleid getracht worden op te lossen, en je leert hoe duurzaamheid gemeten kan worden door middel van 'indicatoren'.

Introduction to environmental systems analysis

De complexiteit van milieuproblemen staat centraal in dit vak. Je leert welke aspecten van een milieuprobleem relevant zijn, en je leert om milieuproblemen te modelleren en analyseren. Daarnaast maak je kennis met de toepassing, en bijbehorende problematiek, van dergelijke modellen. Mocht je hier nog niet weten welke specialisatie je wilt doen dan krijg je bij dit vak meteen een impressie van de specialisatie Milieukwaliteit- en systeemanalyse.

Periode 3

In deze periode wordt een specialisatievak gevolgd

Periode 4

Water 2

Dit is een vervolgvak op Water 1. De focus ligt op het begrijpen van fysische, chemische en biologische processen in grondwater en oppervlaktewater. Verder krijg je inzicht in management aspecten van water.

Principles of Soil Processes

Je leert in dit vak over bodemprocessen en de interactie tussen bodem en water. Ook komen bodemclassificatie, het maken van bodemkaarten en landevaluatie aanbod. Het vak bestaat uit colleges en enkele praktische experimenten over bodemchemie.

Periode 5

Social scientific analysis of environmental issues

Dit is een vak waarin je leert om sociaalwetenschappelijk milieuonderzoek te analyseren. Je leert over verschillende sociale theorieën die er bestaan rondom milieuproblematiek. Deze theorieën hebben allen een ander beeld als het gaat om oorzaak, en oplossing, van milieuproblemen. Daarnaast maak je kennis met de sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek om milieuproblemen te analyseren.

Environmental project studies

Door middel van groepswerk leer je in dit vak om een uit de praktijk afkomstig probleem te onderzoeken. Je doet dit onderzoek met een groep, voor een opdrachtgever buiten de universiteit. Je leert hoe het is om groepswerk te doen, wat het betekent om bijvoorbeeld een vergadering voor te moeten zitten, en om samen een wetenschappelijk én toepasbaar rapport te schrijven. Het eindresultaat is een rapport wat aan de opdrachtgever wordt overhandigd.

In deze periode wordt ook een specialisatievak gevolgd

Periode 6

Environmental project studies

Door middel van groepswerk leer je in dit vak om een uit de praktijk afkomstig probleem te onderzoeken. Je doet dit onderzoek met een groep, voor een opdrachtgever buiten de universiteit. Je leert hoe het is om groepswerk te doen, wat het betekent om bijvoorbeeld een vergadering voor te moeten zitten, en om samen een wetenschappelijk én toepasbaar rapport te schrijven. Het eindresultaat is een rapport wat aan de opdrachtgever wordt overhandigd.

International study visits environmental sciences

Voor dit vak reis je een week naar een buitenlandse universiteit om daar informatie over een specifiek milieukundig probleem te verzamelen. Je wisselt informatie uit met de faculteit en studenten, gaat op veldbezoek en interviewt relevante belanghebbenden. Dit is ook een mooie kans om een andere cultuur te ontdekken.

Je kiest halverwege het tweede jaar van je opleiding voor een specialisatie, de zogenoemde major. Op de pagina over de vakken van het derde jaar worden de drie majors kort toegelicht en kun je zien welke vakken bij welke majors horen.

Terug naar Studieprogramma