computers, Milieuwetenschappen

Majors

Op deze pagina vind je de informatie over de verschillende majors (specialisaties) van de opleiding Milieuwetenschappen. Per major is een vakkenoverzicht weergegeven.

Major A: Environmental Policy and Economics

Deze major richt zich op de menselijke kant van duurzaamheid. Veel aandacht wordt besteed aan de rol van overheid, bedrijfsleven en maatschappij bij het werken naar een duurzame samenleving. Ook komt communicatie in relatie tot het milieu aan bod bij deze major. Hoe overtuig je mensen zich duurzamer te gedragen? En wat is duurzaam gedrag precies? Op wat voor manier zorg je dat toekomstige kosten van klimaatverandering nu worden meegenomen? En wat kun je doen om bedrijven duurzamer te laten produceren?

major A.png
Naam Vak Jaar Periode
Global and EU Environmental Law & Policy 2 3
Environmental Economics for Environmental Sciences 2 5
Environmental Management and Industry 3 1
Human Geography: Theory and Practice 3 1
Communicating for Sustainability and Responsible Innovation 3 2
BSc Thesis Environmental Policy and Economics Part 1 3 2
BSc Thesis Environmental Policy and Economics Part 2 3 2,3

Major B: Environmental Quality and Systems Analysis

De major Environmental Quality and Systems Analysis richt zich op de processen die zich afspelen in en tussen de compartimenten bodem, water en atmosfeer. Hierbij wordt onder andere gekeken wat de effect van menselijke is op organismes en ecosystemen maar ook bijvoorbeeld wat de impact is van een product over de hele levenscyclus. Je kijkt dus naar het complete plaatje. Dit leer je te analyseren en systematisch aan te pakken.

major B 2022-2023 NL.jpg
Naam Vak Jaar Periode
Introduction Geo-information Science 2 3
Soil Pollution and Soil Protection 2 5
Water Quality 3 4
General Toxicology 3 5
Assesment Marine Nature Based Solutions 3 5,6
Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Theory 3 5
BSc Thesis Environmental Quality and Systems Analysis Part 1 3 5
BSc Thesis Environmental Quality and Systems Analysis Part 2 3 6

Major C: Environmental Technology

De major Environmental Technology is het meest b├Ęta en richt zich op het toepassen van biologische, scheikundige en natuurkundige processen in technieken die er op gericht zijn om de milieukwaliteit te verbeteren, het voorkomen van emissies en het hergebruiken van grondstoffen.

Major Environmental Technology rooster jaren 2 en 3
Naam Vak Jaar Periode
Environmental Organic Chemistry 2 3
Organic Chemistry 1 2 3
Environmental Process Engineering 2 5
Multivariate Mathematics Applied 3 1
Water Treatment 3 1
Renewable Energy Technologies 3 2
Introductory Thermodynamics A 3 2
BSc Thesis Environmental Technology: Part 1: Design Tools 3 2
BSc Thesis Environmental Technology: Part 2 3 2,3

Ga naar Studieprogramma