Alumniverhaal

Junior project officer NWP

“Mijn naam is Anne Kleene en ik ben junior project officer bij het Netherlands Water Partnership (NWP). Ik werk samen met een grote diversiteit aan partijen, dat enorme internationale netwerk maakt mijn werk heel interessant!”

Als het lukt om de juiste mensen en partijen te koppelen, is dat echt leuk

“Ik werk op de dossiers Indonesië, Chili en Argentinië. Daarvoor heb ik veel contact met de ambassades, ik houd de markt in de gaten en kijk wat er speelt op watergebied. Soms werken we aan specifieke thema’s, zoals water en landbouw, watertechnologie, stedelijke delta’s, water en mijnbouw. Het Netherlands Water Partnership speelt bijvoorbeeld ook een rol bij het ‘Dutch Risk Reduction Team’ (DRR), een instrument van de overheid waarbij Nederlandse expertise wordt ingezet op verzoek van buitenlandse overheden bij watergerelateerde rampen. Onze rol is de juiste experts te verzamelen en een marktscan uit te voeren om een beeld te krijgen van de problematiek in het betreffende land. Vervolgens informeren we de Nederlandse watersector over marktkansen, handelsbarrières en andere relevante ervaringen. Het NWP heeft een aanjagersrol, zodat er ook daadwerkelijk projecten uit het DRR-team komen. Zo zijn er verschillende Nederlandse partijen in gesprek over samenwerking met Argentinië op het gebied van waterzuivering, water governance, early warning en integraal waterbeheer. Daar zie je echt de link met de inhoud van mijn studie.”

Werkterrein

“Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een netwerkorganisatie die de watersector ondersteunt bij export en internationale samenwerking. Er zijn 200 organisaties (profit en non profit) bij aangesloten. Het werkterrein is enorm gevarieerd: enerzijds staan we dicht bij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, dé plekken waar (internationaal) beleid rondom water tot stand komt. Anderzijds ondersteunen we de Nederlandse watersector om de kennis en kunde op het gebied van water op een duurzame manier in te zetten in het buitenland.”  

Internationale beurzen

“Zelf gaan we ook regelmatig naar het buitenland, voor deelname aan handelsmissies en beurzen op het gebied van water. Op internationale beurzen vormen we vanuit Nederland een gezamenlijke stand, waarbij Nederlandse partijen zijn aangesloten, waar wordt genetwerkt, seminars plaatsvinden en natuurlijk belangrijke deals worden gesloten. Een interessant wereldje!” 

Netwerken

“Voordat ik in 2015 afstudeerde, liep ik stage bij het watercluster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo had ik al wat gerichte ervaring opgedaan toen ik solliciteerde bij het NWP als junior project officer. Het leukste aan dit werk vind ik het grote internationale netwerk waarin ik me begeef: kennisinstellingen, ngo’s, bedrijven, adviesbureaus, leveranciers, ministeries. Daarnaast zorg ik dat ik op de hoogte blijf van internationale ontwikkelingen en trends. Mijn belangrijkste taak is netwerken; de taal van de ander proberen te spreken, mensen bij elkaar brengen. Als het lukt om de juiste mensen en partijen te koppelen, is dat echt leuk.”

Leren samenwerken

“De master International Land & Watermanagement besteedt - naast inhoudelijke vakken - ook echt aandacht aan de kern van het integrale waterbeheer: het samenwerken met verschillende (internationale) belanghebbenden, waterbeleid en politiek, langetermijnvisies. Dat is eigenlijk precies waar het werk bij NWP over gaat. Veel vaardigheden die ik tijdens mijn studie leerde, gebruik ik nu dagelijks: samenwerken, presenteren, visie ontwikkelen, praten met verschillende stakeholders. Zo ben ik nu bezig met het ontwikkelen van strategische langetermijnplannen, waarbij ook veel internationale partijen rond de tafel zitten. Dan is het fijn dat je gevoel hebt voor culturele verschillen en dat je goed kunt luisteren naar wat andere partijen willen. Dat is iets wat je in Wageningen goed meekrijgt!”

Baankansen

“Ik merk dat mijn waterachtergrond zeker meerwaarde heeft voor mijn functie. Het helpt dat je weet waar je het over hebt als je verschillende partijen bij elkaar wilt krijgen. Ook voor andere mogelijke functies in de toekomst, zijn er zoveel opties. Als water op je cv staat, biedt dat al gauw een aanknopingspunt. Ik zie dat ook bij mijn studiegenoten: met deze achtergrond heb je goede kansen op de arbeidsmarkt, is onze ervaring.”

Terug naar Na je studie