Alumniverhaal

Projectmanager bij TU Delft

“Ik ben Friso Vos de Wael, projectmanager bij het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water van de TU Delft. Ik ben hier drie maanden na mijn afstuderen begonnen. En eigenlijk heb ik de beste baan die er is! Ik was enthousiast over ondernemerschap én over water en in dit werk gaat dat mooi samen.”

Die combinatie van inhoud met communicatie skills heb ik meegekregen in mijn opleiding

“Het valorisatiecentrum is een onderdeel van de universiteit dat onderzoek ‘naar de markt brengt’. Ik moet dus kennis hebben van de praktijk en weten waar de fondsen, kansen en obstakels zitten voor ondernemers. Het mooie is dat het niet alleen gaat om projecten van de universiteit, maar ook om het stimuleren van de watersector en het Nederlandse bedrijfsleven (mkb). Ik kwam erin rollen als trainee en vanaf dat moment was het eigenlijk vliegen! Ik werk in een dynamisch team en had veel met ondernemerschap te maken, mijn passie die ik in Wageningen had ontdekt. Je werkt met studenten die ideeën hebben en daar graag iets mee willen doen. Maar ook met ondernemers, die al twintig jaar ervaring in het vak hebben en die een nieuw idee hebben. Dat enthousiasme pak ik op en daarmee ga ik elke dag met veel plezier aan het werk. Dat is ontzettend gaaf. Door het aanboren en verstevigen van internationale contacten is het bijvoorbeeld gelukt om de startende onderneming  ‘Tubebarrier‘ naar de Verenigde Staten te brengen. Tubebarrier is een Nederlandse uitvinding, een flexibele buis, die als tijdelijke waterkering kan dienen in plaats van zandzakken.”

Internationale projecten

“Daarnaast werk ik voor Delft Global Initiative, een ander programma binnen TU Delft, dat is gericht op het ondersteunen van onderzoekers die met onderzoek naar het buitenland willen. Met mijn studie International Land & Water Management, ervaring in het buitenland en met onderzoek, is dat een functie die nog dichter bij mijn achtergrond ligt. Mijn doel is de internationale netwerken van onderzoekers en promovendi te versterken, capaciteiten te vergroten, mensen te linken met elkaar om kennis te delen en oplossingen te bedenken. Ik doe dat in de vorm van trainingen, workshops en het organiseren van events. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (TAHMO), een initiatief om 20.000 weerstations op de grond te installeren in Sub-Sahara Afrika. Voor boeren en onderzoek komen hierdoor meer en betere gegevens beschikbaar. Ik verzorgde in de beginfase van dit project de coördinatie vanuit Nederland en ik ging naar Rwanda om met lokale meteorologen en de ambassade de mogelijkheden te verkennen.”

Communiceren

“Mijn dagelijks werk bestaat vooral uit projectmanagement. Dat komt neer op heel veel communiceren met verschillende mensen: studenten, professoren, ondernemers. Het gaat niet alleen over water, maar ook over gezondheid, bouwkunde, industrieel ontwerpen. Vanuit mijn studie International Land & Water Management ben ik daar goed op voorbereid. Niet alleen omdat je breed opgeleid bent, maar ook omdat je leert communiceren met mensen met andere achtergronden, culturen en disciplines. Daardoor heb je die vaardigheden al en dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. En ook het internationale aspect is een reden waarom ze mij voor dit programma wilden hebben. Ik werk voornamelijk in Nederland, maar ga voor mijn werk wel af en toe op reis voor internationale meetings of trainingen.”

Praktisch en analytisch

“Het is echt die combinatie van inhoud met communicatieve vaardigheden, van praktisch én analytisch denken, die ik heb meegekregen in mijn opleiding. Als er ergens inhoudelijk gesproken wordt op het gebied van water, bijvoorbeeld over de Kaderrichtlijn Water, of internationale waterproblematiek, dan kan ik daarover meepraten. Wat ik veel zie is dat studenten met een technisch ontwerp of een oplossing komen, terwijl ze niet goed nagedacht hebben over welke impact die technologie of die interventie gaat hebben. Het is van belang dat je daar wel over nadenkt en dat je probeert mogelijke nadelen te voorkomen of beperken.”

Ondernemerschap

“Ondernemerschap heb ik altijd heel leuk gevonden, zelf dingen opzetten, zelf impact kunnen hebben, dat vond en vind ik fantastisch. In mijn bachelor heb ik een ondernemersvak gedaan en tijdens de master het vak ‘Start your business’. Dat is een competitie: elke student brengt een idee in en vervolgens maak je een business model en ga je kijken of je plan levensvatbaar is. Ik ben toen tweede geworden; dat gaf me de erkenning dat mijn ideeën echt potentie hebben. Ik heb daar veel van geleerd. Ik heb als student de ruimte gekregen om uit te vinden wat bij mij past. Eerst heb ik een aantal technische vakken gedaan en later ontdekte ik dat mijn passie echt bij ondernemerschap ligt, of zoals ik het liever noem: zelfstandig impact kunnen maken. Nu combineer ik beide in mijn werk.”

Terug naar Na je studie