Studieprogramma bachelor International Land and Water Management

De BSc opleiding International Land and Water Management duurt drie jaar. De onderwijsvormen zijn gevarieerd, met een afwisseling van colleges, practica en computergestuurd onderwijs tot veldwerk en excursies in binnen- en buitenland. Je doet met deze opleiding daardoor zowel praktische, toepasbare, als fundamentele kennis op.

Het eerste jaar is oriënterend, met afwisselende vakken zoals agronomie, bodem en water, sociologie, economie en omgevingswetenschappen. In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren. Je krijgt les in de technische, sociaal-economische en bestuurlijke aspecten van het beheer van land en water. Tijdens je opleiding, in het derde jaar, zul je ook voor stage naar het buitenland gaan. Zin in een half jaartje India, Malawi, Australië of Bolivia?

In het kort volgt hier het programma per jaar:

Eerste jaar

Het eerste jaar is oriënterend: je verkent de studie, het latere werkveld en je krijgt een aantal basisvakken. Sommige vakken bestaan uit colleges, daarnaast zijn er practica of werk je in groepjes aan een bepaald thema. Je besluit dit eerste jaar met een casestudy over Marokko en een veldpracticum in Limburg.

Vakken in het eerste jaar

Tweede jaar

Het tweede jaar is verbredend en verdiepend. Je leert technische, sociaal-economische en bestuurlijke aspecten van het beheer van land en water. De studie gaat dieper in op specifieke onderdelen, zodat je binnen het brede werkveld je eigen interesse kunt ontwikkelen.

Het jaar begint met een excursie naar Kreta of Spanje om te zien hoe land- en waterbeheer in dit mediterrane gebied werkt. Je bekijkt verschillende technieken en maatregelen in het veld op het gebied van irrigatie en erosiebestrijding. Je bezoekt onder meer dammen, een waterzuiveringsinstallatie, terrassen en badlands. Zo maak je kennis met de dilemma's van boeren, boerinnen, bedrijven en de overheid op het vlak van land- en waterbeheer.

Vakken in het tweede jaar

Derde jaar

In het derde jaar ga je op stage. Je doet praktijkervaring op en kunt ontdekken waar je interesses precies liggen. Daarnaast kies je in de vrije keuzeruimte een minor, of losse vakken om je te specialiseren in een bepaalde richting zoals sanitatie, communicatie, plantenteelt of bodemkunde. In overleg met je studieadviseur leg je deze afspraken vast in je vakkenpakket. Je sluit de Bachelor tenslotte af met een afstudeeronderzoek en schrijft daar een scriptie over.

Aan de stage gaat een goede voorbereiding vooraf, zowel inhoudelijk als praktisch. De studievereniging Nitocra organiseert jaarlijks in samenwerking met de studieadviseurs een informatieve stage-avond.

Vakken in het derde jaar

Onderwijsvormen

In de bachelor International Land and Water Management worden verschillende onderwijsvormen gebruikt. Je krijgt niet alleen theorie aangereikt, maar ook veel praktische oefening. Zo zijn er naast hoorcolleges en werkcolleges diverse practica, waarbij je leert om de theorie in de praktijk toe te passen. Soms ga je daarvoor een week het veld in. Bovendien bevat de opleiding verschillende excursies. Bij een dagexcursie zie je bijvoorbeeld in vogelvlucht hoe verschillende waterwerken zoals sluizen en stuwtjes werken, of bezoek je een boerenbedrijf. Aan het eind van het eerste jaar doe je een week veldwerk in Nederland en in het tweede jaar ga je op excursie naar Kreta of Spanje.

Er wordt veel in groepen gewerkt; je werkt met collega-studenten aan een concreet probleem uit de praktijk. Met de werkgroep formuleer je een onderzoeksvraag en verzamel je kennis om het probleem op te lossen. Daarbij leer je ook vaardigheden zoals vergaderen, discussiëren en verslagleggen.

Engelse taal

De bachelor International Land and Water Management wordt vanaf het studiejaar 2018/2019 volledig in het Engels gegeven. Zowel de literatuur als de colleges worden in het Engels verzorgd.

Terug naar BSc International Land and Water Management