Achtergrond van Soil, Water, Atmosphere

Tijdens je bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere leer je over onder andere hydrologie, meteorologie en bodemkunde. Je leert hoe natuurlijke processen op aarde, van de bodem tot en met de atmosfeer, werken en hoe ze invloed op elkaar uitoefenen in de vorming het landschap. Dit doe je met een natuurwetenschappelijke benadering, dus met toegepaste natuurkunde, scheikunde en biologie.

Bodemkunde: biologie, chemie & bodemvorming

De bodem is de bovenste laag van het aardoppervlak: van waar wij op lopen tot een paar meter onder de grond. Tijdens de opleiding Soil, Water, Atmosphere leer je hoe bodems gevormd worden en welke chemische en biologische processen zich in de bodem afspelen.

Daarnaast staan bodems ook onder invloed van menselijke activiteit. Wij verbouwen er ons voedsel op en door klimaatverandering krijgen sommige gebieden te maken met sterke bodemdegradatie en erosie.

Wat de invloeden van deze processen zijn op allerlei verschillende typen bodems en wat dit betekent voor bijvoorbeeld waterhuishouding en voedselvoorziening komt terug in de opleiding Soil, Water, Atmosphere.

Water: Hydrologie en waterkwaliteit

Water is de basis van het leven op aarde. Maar op sommige plekken is er te weinig en op sommige juist te veel. Hoe komt dat? Tijdens de opleiding Soil, Water, Atmosphere leer je vanuit verschillende invalshoeken naar water te kijken met een focus water in delta’s van rivieren.

Zo leer je over hydrologie: hoe veel water stroomt er door een watergang? Hoeveel kan deze maximaal afvoeren en hoeveel water moeten we kunnen bergen? Maar je leert ook over de kwaliteit van water, bijvoorbeeld welke stoffen door het water worden meegevoerd? Welke diersoorten leven er in dit water en wat is de invloed van de hoeveelheid voedingsstoffen op de stabiliteit van het ecosysteem?

Je leert naar water te kijken met een natuurkundige en biologische bril zodat je later bij kan dragen aan veilige waterberging en een goede waterkwaliteit.

Atmosfeer: Meteorologie & luchtkwaliteit

Tijdens de opleiding Soil, Water, Atmosphere doe je kennis op over meteorologie. Je kijkt hoe ‘het weer’ ontstaat en welke factoren daar invloed op hebben, zowel op lokaal niveau als wereldschaal.

Aan de hand van modellen leer je voorspellingen doen en je leert over de processen die zich in de atmosfeer afspelen. Hoe beter we kunnen voorspellen wat het weer wordt en waar zich weersextremen voordoen, hoe beter we daarin de toekomst op in kunnen spelen!

Ook doe je kennis op over luchtkwaliteit en de factoren die dit beïnvloeden. Hierbij gebruik je weer scheikundige en natuurkundige modellen om dit te kunnen voorspellen.

Het totaalplaatje: Soil, Water, Atmosphere

Binnen de opleiding Soil, Water, Atmosphere doe je natuurwetenschappelijke kennis op over het systeem aarde. Na de bachelor heb je niet alleen kennis van de drie domeinen (Bodem, Water en Atmosfeer) maar weet je ook hoe de processen binnen die drie domeinen met elkaar samenhangen. Je weet hoe de processen werken en welke rol ze spelen in de vorming van het landschap. Met jouw kennis van het landschap en welke fysische, biologische en chemische processen hier invloed op uitoefenen kun jij bijdragen aan een duurzame en leefbare wereld!

Studievereniging Pyrus

Een studievereniging is een vereniging binnen jouw studie. Voor Soil, Water, Atmosphere is dit Pyrus. Zij organiseren allerlei studiegerelateerde activiteiten, maar besteden ook aandacht aan ontspanning. Ook organiseren zij de meeloopdagen. Als je lid wordt van een studievereniging, krijg je (praktische) informatie over je studie. Maar je leert ook ouderejaars kennen die graag hun ervaringen en tips met je delen. Lees meer op de website van Pyrus.

Terug naar BSc Soil, Water, Atmosphere