Alumniverhaal

Alumna Ellen Fest - MSc Earth and Environment

Toen Ellen in Wageningen studeerde koos zij voor een specialisatie in de bodemchemie en bodemverontreiniging.

Ik heb voor een locatie in het buitenland de mogelijkheden van het vastleggen van zware metalen bestudeerd.

Opleiding

"Tijdens mijn studie heb ik nooit bewust nagedacht over een onderzoeksbaan, ik richtte mijn studie vooral op de praktijk van het bodemonderzoek. Echter tijdens mijn eerste afstudeeronderzoek raakte ik gefascineerd door het bestuderen van processen in de bodem. Experimenten uitvoeren, parameters afleiden en proberen de resultaten te verklaren. Ik ging op in het onderzoek en dat leidde uiteindelijk tot mijn eerste wetenschappelijke publicatie.”

Baan

Na het behalen van haar master begon ze bij de sectie Bodemkwaliteit van Wageningen University aan een PhD-onderzoek met als onderwerp 'Proton buffering en mobiliteit van metalen in Nederlandse zandgronden’.  

Sinds april 2007 is Ellen werkzaam bij Witteveen+Bos binnen het team duurzaam bodemgebruik. Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten op het gebied van water, milieu, infrastructuur en bouw in zowel Nederland als het buitenland. Als bodemchemicus is Ellen betrokken bij diverse projecten. Een voorbeeld van een project waar de bodemchemische kennis goed van pas komt is een inventarisatie naar de mogelijkheden van het vastleggen van zware metalen in een reactieve barrière. "Voor een locatie in het buitenland heb ik de mogelijkheden van het vastleggen van zware metalen in een reactieve zone bestudeerd. Hierbij is geochemische kennis absoluut noodzakelijk. Een eerste quick scan sluit deze toepassing niet uit, echter een haalbaarheidsstudie zal moeten uitwijzen of het praktisch uitvoerbaar is”

Naast deze specialistische projecten werkt Ellen ook mee in het "standaard" werk binnen de afdeling bodem. Een voorbeeld hiervan is een actualisatieonderzoek op een voormalig gasfabrieksterrein "Gasfabrieksterreinen zijn door de in het verleden uitgevoerde activiteiten vaak sterk verontreinigd met PAK (polycyclische koolwaterstoffen) en cyanide. Ter voorbereiding op de sanering van het terrein moet de in het verleden vastgestelde verontreiniging geactualiseerd worden, zodat een gedegen saneringsplan kan worden opgesteld. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek houdt in dat je in eerste instantie vaststelt waar je extra boringen en peilbuizen moet plaatsen. Vervolgens coördineer je de veldwerkzaamheden en geef je aan het lab door welke monsters geanalyseerd moeten. Tenslotte rapporteer je de bevindingen en kan het project verder worden voortgezet met als uiteindelijke doel sanering van het terrein".