Vergelijk Soil, Water, Atmosphere met andere opleidingen

Vergelijking van de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijking met andere opleidingen in Wageningen

De BSc opleiding Soil, Water, Atmosphere maakt deel uit van de Wageningse opleidingen-cluster Omgevingswetenschappen. Hieronder kun je een algemene kenschets van deze opleidingen lezen en ook een enigszins gegeneraliseerde vergelijking van Soil, Water, Atmosphere en de andere opleidingen binnen die Wageningse opleidingen-cluster Omgevingswetenschappen.

Vergelijk met andere opleidingen van Wageningen University

Aardwetenschappen studeren? Of de opleiding Future Planet Studies?

De BSc Opleiding Soil, Water, Atmosphere van Wageningen University & Research heeft raakvlakken met een aantal Nederlandse Bacheloropleidingen. Hieronder worden de meest kenmerkende overeenkomsten en verschillen tussen deze opleidingen genoemd. Uiteraard wordt voor een goede vergelijking tussen de opleidingen het bezoek van de voorlichtingsdagen van deze opleidingen aanbevolen.

Vergelijk met opleidingen van andere instellingen

Terug naar BSc Soil, Water, Atmosphere