Vergelijk met andere instellingen

De Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer heeft een aantal opleidingen bij andere Nederlandse universiteiten die zich met de zelfde onderwerpen bezig houden. Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen tussen deze opleidingen en Bodem, Water, Atmosfeer. We hebben het voor je op een rijtje gezet:

Aardwetenschappen - Universiteit Utrecht

De opleidingen hebben een vergelijkbaar werkdomein, met dien verstande dat UU-Aardwetenschappen ook de diepe ondergrond nadrukkelijk in de opleiding meeneemt.

Bij Bodem, Water, Atmosfeer worden ook de chemische aspecten in bodem, water en atmosfeer, de biologische aspecten (vegetatie) en de atmosferische aspecten onderdeel van de opleiding zijn. Steekwoorden voor Aardwetenschappen zijn 'geologie' en 'geomorfologie', en voor Bodem, Water, Atmosfeer 'bodemvorming geomorfologie', 'hydrologie' en 'meteorologie klimatologie'.

Aardwetenschappen - Vrije Universiteit Amsterdam

Aardwetenschappen en Bodem, Water, Atmosfeer zijn beiden natuurwetenschappelijke opleidingen over het systeem aarde. Ook in lesvormen zijn de opleidingen vergelijkbaar: er zijn ongeveer evenveel colleges en veldpractica.

Het verschil tussen beide opleidingen is dat Aardwetenschappen meer aandacht besteedt aan de (diepere) geologie terwijl Bodem, Water, Atmosfeer juist veel meer ingaat op de samenhang tussen de processen tussen de drie domeinen; Bodem, Water en Atmosfeer.

Future Planet Studies - Universiteit van Amsterdam

In de opleiding Future Planet Studies worden ook de maatschappelijke componenten uitgebreid behandeld. Dus ook met de major Aardwetenschappen zal je dan ook wat minder Bodem, Water, Atmosfeer vakken krijgen.

Wel komen in de opleidingen deels vergelijkbare vraagstukken aan bod. Het algemene karakter van de opleiding is voornamelijk een combinatie van technische en sociaal-economische aspecten, terwijl Bodem, Water, Atmosfeer juist een technische natuurwetenschappelijke opleiding is.

Technical Earth Sciences - TU Delft

Technical Earth Sciences focust zich op de bodem en grondstoffen die daarin te winnen zijn. De opleiding richt zich op hoe deze grondstoffen gewonnen kunnen worden zonder schade aan het milieu toe te brengen. Bodem, Water, Atmosfeer focust ook op natuurlijke hulpbronnen maar met een andere insteek dan Technical Earth Sciences. 

In de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer gaat het vooral om het gebruik van bodems en het gebruik van (grond)water, en voor Technische Aardwetenschappen vooral de olie- en gaswinning. De processen (voorraden, stroming, opslag) zijn dan weer vergelijkbaar, maar de fysische eigenschappen (viscositeit, dichtheid, verblijftijd) verschillend.

Natuur- en Sterrenkunde - Universiteit Utrecht

Zowel Natuur- en Sterrenkunde als Bodem, Water, Atmosfeer leiden op wetenschappelijk niveau meteorologen op. De insteek is echter behoorlijk verschillend. De meteorologische aspecten van Bodem, Water, Atmosfeer zijn een combinatie van theorie en praktijk (toepassing), gekoppeld aan de processen aan en onder het aardoppervlak, waar Natuur- en Sterrenkunde theoretischer van aard is.

Civiele Techniek - TU Delft

Zowel Bodem, Water, Atmosfeer als de Civiele Techniek leidt (onder andere) op tot academisch geschoold hydroloog (na de afronding van een bijbehorende master).

De insteek van de opleidingen verschilt echter wel sterk. De opleiding Bodem, Water, Atmosfeer ziet de hydrologie als integraal onderdeel van het aardse domein (inclusief atmosfeer), waar de opleiding Civiele Techniek het zwaartepunt vooral heeft liggen bij de wis- en natuurkunde van de grote civieltechnische constructies (bruggen, waterwerken), dus vanuit de constructieleer. Ook is binnen Civiele Techniek geen aandacht voor meteorologie en bodemkunde.

Vergelijk met andere opleidingen van Wageningen University