Studieprogramma Communicatie en Life Sciences

Communicatie met inhoud. Daar sta je voor als Wageningse communicatiewetenschapper. Je bent een denker én een doener. Eentje die op thema’s als voeding, groene ruimte, water en gezondheid bruggen slaat tussen de samenleving en wetenschap. Of tussen overheid en burgers. Als het je leuk lijkt om als professional de regie te voeren op de communicatie tussen alle partijen, is de opleiding Communicatie en Life Sciences zeker iets voor jou!

Vakken in het eerste jaar

Het eerste jaar is inleidend. Je begint met communicatievakken en basisvakken over sociologie, sociale psychologie en onderzoeksmethodologie. Hiermee leg je een goede basis om verderop in je studie maatschappelijke problemen goed te analyseren. Aan het einde van het eerste jaar kun je in het vak analyse van een probleemsituatie je kennis over communicatie die je tot dan toe hebt geleerd, toepassen op een life science domein.

Vakken in het tweede jaar

In het tweede jaar komen naast verdiepende vakken over communicatie, ook disciplines als bestuurskunde, filosofie en beleidswetenschappen aan bod. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen vakken te kiezen. In het tweede jaar kun je je al specialiseren, waarbij je vakken volgt op het gebied van voeding, duurzaamheid, klimaatverandering, natuurbeheer, verstedelijking of gezondheid.

Vakken in het derde jaar

Het derde jaar geeft de verdere verdieping in de communicatiewetenschap. Je volgt vakken als risicocommunicatie, communicatie en beleidsvorming en onderzoek voor effectieve communicatie. Ook in het derde jaar kun je vakken volgen binnen de life science domeinen. Ook kun je vakken volgen aan een andere universiteit of in het buitenland. Je sluit het derde jaar -en daarmee je Bachelor- af met een thesis, waarbij je de combinatie van communicatie en life science toepast op een klein onderzoek.

Indeling studiejaar

Het studiejaar in Wageningen is opgedeeld in 6 periodes. Periodes 1, 2, 5 en 6 duren acht weken. Meestal volg je één vak in de ochtend en één vak in de middag voor een periode van 6 weken. Hierna is er één week studieweek en daarna is er in de achtste week een tentamenweek. In de periodes 3 en 4 volg je meestal één vak van vier weken, in deze vier weken volg je colleges en heb je een tentamen.

Werkvormen

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie en onderwijs in kleine werkgroepen. Bijzonder in Wageningen is ook het persoonlijke contact met docenten en medestudenten uit de hele wereld. Je krijgt de kans om op een andere universiteit in Nederland of in het buitenland vakken te volgen. Daarnaast is er veel ruimte voor stage en veldonderzoek tijdens de Master, in Nederland en daarbuiten. Op deze manier word je opgeleid zodat jij straks als communicatiewetenschapper kan bijdragen aan een betere wereld. Dat kan alleen in Wageningen!

Taal

In het eerste studiejaar zijn alle colleges in het Nederlands, maar lees je ook al een deel van de lesstof in het Engels. In het tweede jaar zijn er zowel colleges in het Engels als in het Nederlands en in het derde jaar zijn alle colleges in het Engels.

Terug naar BSc Communicatie en Life Sciences