Toelating en inschrijving bachelor Communicatie en Life Sciences

Met een vwo-diploma ben je met alle profielen toelaatbaar tot de opleiding Communicatie en Life Sciences.

Geen vwo-diploma?

Met een hbo-propedeuse ben je ook toelaatbaar, mits je voldoet aan:

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de studieadviseur.

Heb je een andere vooropleiding en heb je vragen over je toelatingsmogelijkheden, dan kun je ook contact opnemen met de studieadviseur.