Honours Investigation Project, persoonlijke ontwikkeling, Leadership Track

Het tweede jaar van het Honours Programme begint waar de Kick-off Week is geëindigd. Onder leiding van een coach, en met advies van interne en externe adviseurs ga je in je tweede jaar met het thema van je onderzoeksgroep aan de slag.

Zo begin je, met je coach en je groepje, met het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het in kaart brengen van wat er allemaal moet gebeuren, wie daarvoor nodig is en hoe je dat in de tijd gaat plannen en verdelen onderling. In de zomer, aan het eind van het tweede jaar, werk je verder aan je groepsproject en worden tussentijdse resultaten gepresenteerd. Het is de bedoeling dat studenten hierin zo veel mogelijk initiatief nemen.
Een voorbeeld van een HIP project vind je op de Home page: Top Chemie NWO prijs of het boekje "Biologische stellingen onder de loep" onder Nieuws.

Persoonlijke ontwikkeling

In het groepsproject blijf je aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Je spreekt regelmatig met je tutor (persoonlijke studieloopbaan begeleider) over wat je nu echt wilt bereiken en hoe je dat wilt realiseren. Je inzet bepaalt in hoge mate wat je uit het Honours Programme kunt halen. De keuzes die je maakt, hebben invloed op het groepswerk en vice versa.

De leaderschip track wordt vanaf voorjaar 2017 aangeboden in het BSc Honours Programme en bestaat uit:

  • “Vision on leadership’,  praktijkervaringen van leiders.
  • ‘The art of leadership’,  theoretisch kader over leiderschap in veranderingsprocessen.
  • Leadership in practice’, hierbij schakelen we o.a. de Wageningen Ambassadors  in.
  • Leadership round table discussie tussen ‘current’ & ‘future’ leaders.
  • Personal leadership: reflectie op praktijkervaringen