Iets studeren met biologie

Als je geïnteresseerd bent in biologie ligt de studie Biologie natuurlijk voor de hand. Maar als je bijvoorbeeld alléén de planten of alléén de dieren interessant vindt, dan past een andere opleiding wellicht beter bij je. Studies met een biologische inslag zijn er volop, dus kijk hieronder maar eens welke goed bij jou past.

Studies met biologie

Plantenwetenschappen

Bij Plantenwetenschappen leer je hoe biologische processen in planten nuttig kunnen zijn voor de mens. Denk hierbij aan bloemen, voedsel voor mens en dier, biobrandstof, vezels en farmaceutische mogelijkheden. Bovendien vervullen planten een sleutelrol bij thema's zoals gezonde voeding, het omgaan met natuurlijke bronnen en de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering.

Meer over de bachelor Plantenwetenschappen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Beroepen met Plantenwetenschappen

Wanneer je de bijhorende master afgerond hebt is er vanuit het bedrijfsleven momenteel een grote vraag naar plantenwetenschappers. De meeste afgestudeerden worden onderzoeker of vaktechnisch specialist, maar je kunt ook een beleidsfunctie krijgen, adviseur worden of het onderwijs in gaan.

Meer over beroepen met Plantenwetenschappen

Bos- en Natuurbeheer

Ieder natuurgebied heeft zijn eigen ecosystemen. Het evenwicht in een ecosysteem is afhankelijk van enorm veel factoren. Bij het beheer van natuur is het van belang kennis te hebben van de werking van ecosystemen en hun stabiliteit. Dit leer je tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Meer over de bachelor Bos- en Natuurbeheer

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Beroepen met Bos- en Natuurbeheer

Je wordt opgeleid tot onderzoeker, beleidsmedewerker of projectleider om zo te helpen aan het verbeteren van onderzoek, beleid en beheer van bos en natuurgebieden overal ter wereld.

Meer over beroepen met Bos- en Natuurbeheer

Biotechnologie

Een voorbeeld dat met biologie te maken heeft, is het onderzoek naar geneeskundige stoffen die sponzen produceren. De hoeveelheden van deze stoffen zijn zo klein dat geprobeerd wordt de sponzen te kweken in zogenaamde bioreactoren. Dit vergt zoekwerk naar de perfecte omstandigheden in de natuur, waaronder de sponzen kunnen groeien. Welke biologische processen liggen eraan ten grondslag?

Meer over de bachelor Biotechnologie

Beroepen met Biotechnologie

De eerste baan betreft vaak een (promotie)onderzoek. Een op de drie begint direct als technologisch expert in het bedrijfsleven. Na verloop van tijd blijft ongeveer een derde van alle afgestudeerden werkzaam in puur onderzoek. De rest werkt dan in een vaktechnische ingenieursfunctie of in een management- en/of beleidsfunctie. Bedrijven waar biotechnologen terechtkomen zijn bijvoorbeeld DSM, Unilever en Heineken.

Meer over beroepen met Biotechnologie

Animal Sciences (Dierwetenschappen)

Dierwetenschappen is de studie naar het biologisch functioneren van dieren in onze samenleving. Deze dieren houden we voor onze voedselvoorziening, om ons gezelschap te houden, voor natuurbehoud of ter educatie en recreatie. Hoe kun je met kennis van alle biologische processen in en rondom een dier het welzijn en de gezondheid van een dier verbeteren? De opleiding besteedt aandacht aan onderwerpen zoals dierbiologie, celbiologie en gedragsbiologie.

Meer over de bachelor Animal Sciences

Beroepen met Animal Sciences

Eén op de vijf werkt na de master in het bedrijfsleven in een technische, commerciële of leidinggevende functie. Er zijn ook veel onderzoeksbanen. Bij overheden (provincies, landelijk, Europese Unie) werken dierwetenschappers om bijvoorbeeld wetgeving te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming. Een klein deel van de dierwetenschappers werkt (een tijd) in het buitenland, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, als onderzoeker of vanuit het bedrijfsleven.

Meer over beroepen met Animal Sciences

Biologie

Je leert het leven begrijpen over de totale breedte van de biologie. Dat doe je door te kijken naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen met betrekking tot cellen, organismen en hele ecosystemen en relaties tussen organismen en hun omgeving.

Meer over de bachelor Biologie

Beroepen met Biologie

Biologen zijn op veel verschillende terreinen inzetbaar. Vlak na de master, vindt bijna tweederde van de Wageningse biologen een functie binnen het onderzoek. Dat aantal neemt in de 15 jaar na afstuderen af tot ongeveer 25%. Het aantal mensen dat een functie vindt binnen het bedrijfsleven neemt dan toe. Je kunt ook in het onderwijs gaan werken of als deskundige bij (buitenlandse) overheden of particuliere organisaties.

Meer over beroepen met Biologie

Voeding en Gezondheid

Bij Voeding en Gezondheid leer je alles over hoe het menselijk lichaam werkt. De biologie van de mens komt dus uitgebreid aan bod, op alle niveaus (lichaam, organen, weefsels, cellen en genetisch materiaal). Maar je kijkt ook naar andere aspecten om precies te achterhalen hoe voeding invloed heeft op onze gezondheid.

Meer over de bachelor Voeding en Gezondheid

Beroepen met Voeding en Gezondheid

Een logische stap na de bachelor is het volgen van de master Nutrition and Health. Veelvoorkomende functie daarna zijn: Voedingsonderzoeker, voedingskundige, promovendus (AIO), postdoctoraal onderzoeker, epidemioloog, toxicoloog, project medewerker/manager, adviseur gezondheidsbevordering, beleidsmedewerker of zelfstandig adviseur.

Meer over beroepen met Voeding en Gezondheid