Afstudeervak - Ontwikkeling in Soedan: van veehouders tot ministers

Heeft het zin om ontwikkelingsprogramma’s op te starten in een fragiele staat, een plek waar de regering zijn taak niet vervult en oorlog het land al jaren verscheurt? Dat was de hoofdvraag van het afstudeeronderzoek van Lieke. Om een antwoord te vinden ging ze naar Soedan.

“In Soedan zijn vooral hulporganisaties actief. Ik deed mijn onderzoek voor SNV, een van de weinige organisaties daar die zich puur op ontwikkeling focust. Daarbij keek ik naar hun inspanningen om de veehouderij er bovenop te helpen. Het houden van vee zoals koeien, geiten en schapen is de belangrijkste bron van inkomsten voor de mensen in de regio. Ondanks dat is een groot deel van de bevolking nog afhankelijk van voedselhulp.”

“Om een beeld te krijgen van de veehouderijsector, bracht ik alle betrokkenen in beeld: veehouders, dierenartsen, handelaars, slagers, lokale autoriteiten, het ministerie van landbouw, enz. Ik leerde veel over productie en marketing en de rol van internationale organisaties.” 

“Langzamerhand kom ik erachter dat de ontwikkelingsinitiatieven van SNV relevant zijn, want ze dragen bij aan voedselzekerheid en een sterke lokale economie. De programma’s moeten wel goed aangepast zijn aan de omstandigheden in een land dat zo lang in oorlog is geweest, zoals Soedan.”

“Mijn verblijf was onvergetelijk. Ik interviewde ministers en boeren, sliep in een tent, douchte onder de sterren, begeleidde groepsgesprekken met vrouwen en discussieerde over politiek met mijn collega’s. Ik ben klaar voor de volgende uitdaging: alles opschrijven in mijn afstudeerverslag!”

Gerelateerde opleidingen: