Iets studeren met biologie

Biologie is de leer van het leven. Van moleculen, cellen en organismen tot hele ecosystemen.
Als je geïnteresseerd bent in biologie ligt de studie Biologie natuurlijk voor de hand. Maar als je bijvoorbeeld alléén de planten of alléén de dieren interessant vindt, dan past een andere opleiding wellicht beter bij je. Studies met een biologische inslag zijn er volop, dus kijk hieronder maar eens welke goed bij jou past.

Opleidingen

Biologie

Biologie

Natuurlijk kun je aan Wageningen University ook Biologie studeren. Bij Biologie leer je het leven begrijpen. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen met betrekking tot cellen, organismen en hele ecosystemen en relaties tussen organismen en hun omgeving. Je leert welke wisselwerkingen en verbanden tussen deze verschillende niveaus bestaan. Als je bijvoorbeeld de interactie tussen planten en insecten interessant vindt, dan kun je die bestuderen op diverse niveaus, van gedrag tot gen tot ecosysteem.

Meer over de opleiding Biologie

Biotechnologie

Biotechnologie

Een voorbeeld dat met biologie te maken heeft, is het onderzoek naar geneeskundige stoffen die sponzen produceren. De hoeveelheden van deze stoffen zijn zo klein dat geprobeerd wordt de sponzen te kweken in zogenaamde bioreactoren. Dit vergt zoekwerk naar de perfecte omstandigheden in de natuur, waaronder de sponzen kunnen groeien. Welke biologische processen liggen eraan ten grondslag?

Meer over de opleiding Biotechnologie

Voeding en Gezondheid

Voeding en Gezondheid

Biologie, de leer van het leven. Bij Voeding en Gezondheid leer je alles over hoe het menselijk lichaam werkt. De biologie van de mens komt dus uitgebreid aan bod, op alle niveaus (lichaam, organen, weefsels, cellen en genetisch materiaal). Maar je kijkt ook naar andere aspecten om precies te achterhalen hoe voeding invloed heeft op onze gezondheid.

Meer over de opleiding Voeding en Gezondheid

Plantenwetenschappen

Plantenwetenschappen

Bij Plantenwetenschappen leer je hoe biologische processen in planten nuttig kunnen zijn voor de mens. Denk hierbij aan bloemen, voedsel voor mens en dier, biobrandstof, vezels en farmaceutische mogelijkheden. Bovendien vervullen planten een sleutelrol bij thema's zoals gezonde voeding, het omgaan met natuurlijke bronnen en de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering.

Meer over de opleiding Plantenwetenschappen

Dierwetenschappen

Dierwetenschappen

Hoe kun je met kennis van alle biologische processen in en rondom een dier het welzijn en de gezondheid van een dier verbeteren? Dat is een vraag die dierwetenschappers zichzelf stellen. De opleiding besteedt daarom aandacht aan onderwerpen zoals dierbiologie, celbiologie en gedragsbiologie, in relatie tot dieren die een functie hebben voor mensen, zoals productiedieren of gezelschapsdieren.

Meer over de opleiding Dierwetenschappen

Bos- en Natuurbeheer

Bos- en Natuurbeheer

Ieder natuurgebied heeft zijn eigen ecosystemen. Het evenwicht in een ecosysteem is afhankelijk van enorm veel factoren. Bij het beheer van natuur is het van belang kennis te hebben van de werking van ecosystemen en hun stabiliteit. Dit leer je tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Meer over de opleiding Bos- en Natuurbeheer