Studentinformatie

Aangemeld voor een opleiding

Bedankt voor je aanmelding! Je verzoek zal in behandeling worden genomen. Je wordt pas definitief ingeschreven als student aan Wageningen University als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Na definitieve inschrijving verandert de status in Studielink naar ‘Ingeschreven’.

Voorwaarden voor inschrijven

We mogen je alleen inschrijven als je aan onderstaande voorwaarden hebt voldaan. In Studielink kun je de voortgang van je aanmelding volgen.

Identiteit

Als je bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen, dan krijgen wij jouw geverifieerde persoonsgegevens via Studielink. Lukt dit om één of andere reden niet of woon je in het buitenland, dan zullen we je vragen een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs op te sturen.

Vooropleiding

Van DUO, via Studielink, krijgen we de geverifieerde vooropleiding gegevens door. Heb je een buitenlands diploma of is je in Nederland behaalde diploma nog niet bekend bij DUO, dan zullen we je vragen om een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst op te sturen. Op basis van je vooropleiding wordt je toelaatbaarheid vastgesteld.

Selectie of Matching

De Bacheloropleidingen Biotechnologie en Voeding en Gezondheid hebben een beperkt aantal plaatsen. Voor deze opleidingen met Numerus Fixus moet je worden geselecteerd. Voor onze andere Bacheloropleidingen geldt dat je aan de matching activiteiten mee moet hebben gedaan.

Collegegeld

Heb je een machtiging afgegeven, dan heb je aan je betalingsverplichting voldaan. Wil je het collegegeld  overmaken, dan word je pas ingeschreven wanneer Wageningen University het bedrag heeft ontvangen. Vanaf 15 mei kun je in Studielink een betaalwijze invoeren. Doe dit in ieder geval voor 1 augustus!

Controle van rechtmatig verblijf

Als je niet een EU of EFTA nationaliteit hebt, nemen we contact met je op.

Inschrijven per 1 september

Inschrijving als student is alleen mogelijk per 1 september. Inschrijving als student op een later moment kan alleen in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de Opleidingsdirecteur en het Hoofd Student Service Centre van Wageningen University.

Bewijs van Inschrijving en WUR-Card

Na inschrijving ontvang je, per post, van Wageningen University een Bewijs van Inschrijving en kun je gebruikmaken van de onderwijsfaciliteiten van Wageningen University. Het bewijs van inschrijving heb je ook nodig om je WUR-Card af te halen bij de studentenbalie van het Student Service Centre in het Forum gebouw.

Wie, wat, waar in het eerste jaar

Het boekje "Wie, wat, waar in het eerste jaar" helpt je als eerstejaars student op weg binnen je studie, binnen de Universiteit en in Wageningen. Het bevat praktische informatie over waar je bepaalde zaken kunt vinden.