Studentinformatie

Toelaten tot een Bacheloropleiding

Of je toelaatbaar bent tot één van onze Bachelor opleidingen hangt af van je vooropleiding.

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is vastgesteld aan welke vooropleidingseisen iemand moet voldoen om toegang te krijgen tot de Bachelor opleidingen van Wageningen University.

Algemene wettelijke eisen

Er geldt dat bezitters van één van de hieronder vermelde diploma's, eventueel met aanvullende eisen, toegang hebben tot een Bachelor opleiding:

  • een vwo-diploma op basis van een profiel;
  • een wo-propedeutisch getuigschrift;
  • een hbo-propedeutisch getuigschrift;
  • een hbo-getuigschrift (afsluitend examen);
  • een wo-getuigschrift (afsluitend examen).

VWO diploma nieuwe tweede fase

In een overzichtelijke tabel kun je zien wat de toelatingseisen voor de verschillende Bachelor opleidingen zijn, als je een VWO diploma nieuwe tweede fase hebt behaald.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase na 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de tabel moeten voldoen.

>> Naar de tabel

VWO diploma oude tweede fase

In een overzichtelijke tabel kun je zien wat de toelatingseisen voor de verschillende Bachelor opleidingen zijn, als je een VWO diploma oude tweede fase hebt behaald.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase voor 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de tabel moeten voldoen.

>> Naar de tabel

Een ander soort diploma

Een ander diploma is bijvoorbeeld een VWO diploma oude stijl, een HBO propedeuse certificaat, een ‘International Baccalaureate’ (IB) diploma, Abitur of een ander buitenlands diploma.

Voor een HBO propedeuse en het IB diploma zijn de deficiënties of aanvullende eisen in een tabel gezet.

>> Meer over de toelating met een ander diploma

Colloquium Doctum

Beschik je niet over een VWO (gymnasium, atheneum) diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma, dan kun je toelating regelen via het zogenaamde Colloquium Doctum.

Bij Wageningen University bestaat een colloquium doctum uit het behalen van deelcertificaten op VWO 6 niveau.

>> Meer over Colloquium Doctum

Deficiënties in de voorvereisten

Voldoe je niet aan de voorvereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.

>> Meer over deficiënties in de voorvereisten