Profiel Cultuur en Maatschappij

Profiel Cultuur en Maatschappij

Met het vwo profiel Cultuur en Maatschappij kan je terecht bij allerlei opleidingen in Wageningen. Vaak heb je bij het CM profiel wel extra vakken in je vakkenpakket nodig om een studie te volgen bij Wageningen University & Research. In onderstaande de tabel vind je bij welke opleiding je direct toelaatbaar bent en voor welke opleidingen je extra vakken in je vakkenpakket moet hebben gehad.

Opleiding VWO profiel Cultuur & Maatschappij
Agrotechnologie B/S + N + WB
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen WA/WB
Biologie Niet toelaatbaar
Biotechnologie B + N + S *
Bodem, Water, Atmosfeer N + S + WA/WB
Bos- en Natuurbeheer A/B + WA
Communicatie en Life Sciences
Dierwetenschappen S + WA/WB
Economie en Beleid WA/WB
Gezondheid en Maatschappij WA/WB
Internationaal Land- en Waterbeheer N + WA/WB
Internationale Ontwikkelingsstudies WA/WB
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning A/B + WA/WB
Levensmiddelentechnologie N + S + WB
Milieuwetenschappen N + S + WA/WB
Moleculaire Levenswetenschappen N + S + WB *
Plantenwetenschappen B + N + S
Tourism WA/WB
Voeding en Gezondheid B + S *

Toelichting op bovenstaande tabel:

• = direct toelaatbaar
* = voor de opleidingen Biotechnologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus met Decentrale Selectie

Waar een aanvulling nodig is, staat in de tabel het betreffende vak genoemd.

A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B