Profiel Economie en Maatschappij

Profiel Economie en Maatschappij

Met het vwo profiel Economie en Maatschappij kan je terecht bij allerlei opleidingen in Wageningen. Het EM profiel, mogelijk in combinatie met extra vakken, sluit namelijk vaak goed aan bij verschillende studies in Wageningen. In onderstaande de tabel vind je bij welke opleidingen je direct toelaatbaar bent en voor welke opleiding je extra vakken in je vakkenpakket moet hebben gehad.

Opleiding VWO profiel Economie & Maatschappij
Agrotechnologie B/S + N + WB
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
Biologie Niet toelaatbaar
Biotechnologie 2 vakken uit: B, N, S *
Bodem, Water, Atmosfeer N + S
Bos- en Natuurbeheer A/B
Communicatie en Life Sciences
Dierwetenschappen S
Economie en Beleid
Gezondheid en Maatschappij
Internationaal Land- en Waterbeheer N
Internationale Ontwikkelingsstudies
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Levensmiddelentechnologie N + S + WB
Milieuwetenschappen N + S
Moleculaire Levenswetenschappen N + S + WB *
Plantenwetenschappen 2 vakken uit: B, N, S
Tourism
Voeding en Gezondheid B + S *

Toelichting op bovenstaande tabel:

• = direct toelaatbaar
* = voor de opleidingen Biotechnologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus met Decentrale Selectie

Waar een aanvulling nodig is, staat in de tabel het betreffende vak genoemd.

A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B