Profiel Natuur en Gezondheid

Profiel Natuur en Gezondheid

Met het vwo profiel Natuur en Gezondheid kan je allerlei kanten op bij de universiteit. Het NG profiel sluit namelijk goed aan bij veel studies in Wageningen. In onderstaande tabel vind je bij welke opleidingen je direct toelaatbaar bent en voor welke opleiding je extra vakken in je vakkenpakket moet hebben gehad.

Opleiding VWO profiel Natuur & Gezondheid
Agrotechnologie N
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
Biologie N
Biotechnologie *
Bodem, Water, Atmosfeer N
Bos- en Natuurbeheer
Communicatie en Life Sciences
Dierwetenschappen
Economie en Beleid
Gezondheid en Maatschappij
Internationaal Land- en Waterbeheer N
Internationale Ontwikkelingsstudies
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Levensmiddelentechnologie
Milieuwetenschappen N
Moleculaire Levenswetenschappen N / (WB + NL&T) *
Plantenwetenschappen
Tourism
Voeding en Gezondheid *

Toelichting op bovenstaande tabel:

• = direct toelaatbaar
* = voor de opleidingen Biotechnologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus met Decentrale Selectie

Waar een aanvulling nodig is, staat in de tabel het betreffende vak genoemd.

N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B