Studie in cijfers

Studie in Cijfers (ook wel studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere universiteiten. Dit kan je helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze. Het is een initiatief van de overheid en alle universiteiten en hogescholen werken er aan mee.

De cijfers zijn gebaseerd op voltijd wo-bacheloropleidingen. Naast het cijfer van de opleiding aan Wageningen University & Research wordt het landelijk gemiddelde van deze opleiding weergegeven. Omdat bijna alle opleidingen in Wageningen uniek zijn in Nederland scoren we altijd hetzelfde als het gemiddelde: dat zijn we zelf.

Hieronder lichten we de verschillende cijfers kort toe.

STUDENTTEVREDENHEID Een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5.

AANTAL EERSTEJAARS Het aantal studenten dat jaarlijks start met deze opleiding.

CONTACTTIJD PER ONDERWIJSWEEK IN HET 1E JAAR Het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of student-assistent).

DOORSTROOM NAAR HET TWEEDE JAAR Het percentage studenten dat na het eerste studiejaar direct doorstroomt naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding. Het cijfer geeft een indicatie van studiesucces aan het begin van de opleiding.

BACHELORDIPLOMA BINNEN 4 JAAR Het percentage toont hoeveel van de studenten die doorstromen naar jaar twee van deze opleiding binnen vier jaar een diploma halen.

Studie in Cijfers kan je helpen om een eerste indruk te krijgen. Een echt beeld krijg je door onze open dagen of meeloopdagen te bezoeken.