Toelatingseisen voor een Bacheloropleiding

Toelatingseisen voor een bacheloropleiding

Of je toelaatbaar bent tot één van onze bacheloropleidingen hangt af van je vooropleiding.
In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is vastgesteld aan welke vooropleidingseisen je moet voldoen om toegang te krijgen tot een bacheloropleiding van de universiteit.
Lees hier meer over de wettelijke eisen en de specifieke toelatingseisen voor de bacheloropleiding, afhankelijk van jouw vooropleiding.

Algemene wettelijke eisen

Er geldt dat je met één van de hieronder vermelde diploma's, eventueel met aanvullende eisen, toegang hebt tot een bacheloropleiding:

  • een vwo-diploma op basis van een profiel;
  • een wo-propedeutisch getuigschrift;
  • een hbo-propedeutisch getuigschrift;
  • een hbo-getuigschrift (afsluitend examen);
  • een wo-getuigschrift (afsluitend examen).

Toelatingseisen per diploma per opleiding

VWO-diploma nieuwe tweede fase instroom tot en met 2021

In een overzichtelijke tabel kun je zien wat de toelatingseisen voor de verschillende bacheloropleidingen zijn, als je een vwo-diploma nieuwe tweede fase hebt behaald. Let op: deze eisen gelden voor studenten die willen starten in de volgende academische jaren: 2020/2021 of 2021/2022.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun vwo-diploma tweede fase na 1 januari 2010 hebben gehaald en voor september 2022 willen starten aan de eisen in de tabel moeten voldoen.

Naar de tabel

VWO-diploma nieuwe tweede fase instroom vanaf 2022

In de toekomst zullen een aantal toelatingseisen voor de vwo-studenten veranderen. De veranderingen zullen van toepassing zijn op studenten met een vwo-diploma nieuwe tweede fase die starten vanaf september 2022. 

Deze studenten zullen veelal in september 2019 met het vierde jaar van hun vwo-opleiding zijn begonnen.

Naar tabel

VWO diploma oude tweede fase

In een overzichtelijke tabel kun je zien wat de toelatingseisen voor de verschillende bacheloropleidingen zijn, als je een vwo-diploma oude tweede fase hebt behaald.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun vwo-diploma tweede fase voor 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de tabel moeten voldoen.

Naar de tabel

Een ander soort diploma

Een ander diploma is bijvoorbeeld een vwo-diploma oude stijl, een hbo-propedeuse, een IB-diploma (International Baccalaureate Diploma - Diploma Programme) of een ander buitenlands diploma.

Voor een hbo-propedeuse en het IB-diploma zijn de deficiënties of aanvullende eisen in een tabel gezet.

Meer over de toelating met een ander diploma

Colloquium Doctum

Beschik je niet over een vwo-diploma (gymnasium, atheneum) of een daarmee gelijkgesteld diploma? Dan kun je toelating regelen via het zogenaamde Colloquium Doctum.

In Wageningen bestaat een Colloquium Doctum uit het behalen van deelcertificaten op vwo 6-niveau.

Meer over Colloquium Doctum