Colloquium Doctum

Wie aan een universiteit een bachelor opleiding wil gaan volgen moet in het bezit zijn van een diploma VWO (gymnasium, atheneum) of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wie niet over een dergelijk diploma beschikt kan toelating regelen via het zogenaamde Colloquium Doctum. Wageningen University biedt zelf geen colloquium doctum aan. Bij ons bestaat een colloquium doctum uit deelcertificaten op VWO 6 niveau, die je elders moet halen.

Voorwaarden

  • je bent 21 jaar of ouder
  • je bent niet in het bezit van een vwo-diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • je wilt een Bachelor opleiding volgen aan Wageningen University

Deelcertificaten halen

Er zijn verschillende instellingen waar je VWO 6 deelcertificaten kan halen. Kijk in de tabel onder aan de pagina welke certificaten je moet hebben voor een bepaalde opleiding.

Overzicht van de bachelor opleidingen waarvoor het Colloquium Doctum kan worden aangevraagd
Bachelor opleiding Opgelegde vakken (op VWO 6 niveau)
Biologie Biologie, Engels, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B
Animal Sciences**, Biotechnologie*, Environmental Sciences**, Food Technology**, Moleculaire Levenswetenschappen*, Plantenwetenschappen, Soil Water Atmosphere** Engels, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B
International Land and Water Management** Engels, Natuurkunde, Nederlands, Wiskunde A of B. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie
Voeding en Gezondheid* Biologie, Engels, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde A of B
Agrotechnologie Engels, Natuurkunde, Nederlands, Wiskunde A of B en Biologie of Scheikunde
Bos- en Natuurbeheer, Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Engels, Nederlands, Wiskunde A of B en Aardrijkskunde of Biologie. Daarnaast 1 vak naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Communicatie en Life Sciences, Economie en Beleid, Gezondheid en Maatschappij, Internationale Ontwikkelingsstudies Engels, Nederlands en Wiskunde A of B. Daarnaast 2 vakken naar keuze uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde
Tourism** Engels en Wiskunde A. Daarnaast 3 vakken uit de reeks: Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde
* Voor de opleidingen Biotechnologie, Moleculaire Levenswetenschappen en Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus met Decentrale Selectie.
** = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.