Toelating met een ander soort diploma

Toelating met een ander soort diploma

Met een VWO diploma (oude stijl), Abiturzeugnis, een HBO getuigschrift, een HBO propedeuse certificaat of een IB diploma ben je mogelijk toelaatbaar tot een Bachelor van Wageningen University.

Heb je een ander (buitenlands) diploma, dat niet op deze pagina wordt genoemd, kijk dan op de Engelstalige pagina met toelatingseisen voor buitenlandse diploma's. Staat daar het antwoord niet bij, neem dan contact op met de Bachelor Toelatingscommissie (BTC) via "Vraag en Antwoord".

VWO diploma 'oude stijl'

Heb je een vwo-diploma ‘oude stijl’ met vakkenpakket dan moet je in principe ook voldoen aan de genoemde vwo-voorvereisten om te kunnen worden toegelaten. Hierover graag contact opnemen met de secretaris van de Bachelor Toelatingscommissie (BTC), of met de studieadviseur van de opleiding die je wilt volgen.

HBO afgestudeerden

HBO afgestudeerden die in willen stromen in een Bachelor opleiding kunnen het beste contact opnemen met de secretaris van de BTC en laten uitzoeken of zij vrijstelling voor het toelatingsexamen in één of meer vakken kunnen krijgen.

HBO afgestudeerden, die instromen in een Bachelor opleiding, kunnen waarschijnlijk voor delen van de opleiding vrijstelling krijgen, indien de HBO opleiding verwant is aan de Wageningse Bachelor opleiding. De studieadviseur van de betreffende Wageningse opleiding kan je hier meer over vertellen.

Let op!

Als je in het bezit bent van een Bachelor diploma, moet je voor een 2e bachelor opleiding verhoogd collegegeld betalen.

HBO propedeuse

Heb je je HBO propedeuse behaald, dan ben je toelaatbaar tot de Bacheloropleidingen van Wageningen University, als je bepaalde vakken op VWO 6 niveau hebt behaald. In onderstaande tabel vind je per Bachelor opleiding de vereiste vakken op VWO 6 niveau, die je naast je HBO propedeuse moet hebben.
Opleiding Vereiste vakken op VWO 6 niveau***
Agrotechnologie Wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde of biologie
Animal Sciences** Wiskunde A of B, scheikunde
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wiskunde A of B
Biologie Wiskunde A of B, natuurkunde, biologie en scheikunde
Biotechnologie* Wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde
Bos- en Natuurbeheer Wiskunde A of B en aardrijkskunde of biologie
Communicatie en Life Sciences Wiskunde C, A of B
Economie en Beleid Wiskunde A of B
Environmental Sciences** Wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde
Food Technology** Wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde of biologie
Gezondheid en Maatschappij Wiskunde A of B
International Land and Water Management** Wiskunde A of B, natuurkunde
Internationale Ontwikkelingsstudies Wiskunde A of B
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Wiskunde A of B en aardrijkskunde of biologie
Moleculaire Levenswetenschappen Wiskunde B, scheikunde, natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie
Plantenwetenschappen Wiskunde A of B en twee vakken uit: biologie, natuurkunde en scheikunde
Soil, Water, Atmosphere** Wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde
Tourism** Wiskunde A, B of C
Voeding en Gezondheid* Wiskunde A, scheikunde, biologie*
* = voor de opleidingen Biotechnologie en Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus.
** = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** = Voor alle opleidingen geldt een Engelse taaleis.

IB diploma

Een ‘International Baccalaureate’ (IB) diploma, met de juiste vakken op het juiste niveau, geeft toelating tot een Bachelor opleiding aan Wageningen University. In onderstaande tabel vind je per Bachelor opleiding met welke vakken je kunt worden toegelaten.
Opleiding Vereiste vakken met het vereiste niveau***
Agrotechnologie Mathematics at least SL Chemistry and Physics, one has to be HL
Animal Sciences** Mathematics and Chemistry (one of these two has to be at HL) and Biology SL.
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Mathematics at least SL
Biologie Mathematics at least SL Biology and Chemistry on HL
Biotechnologie* Mathematics at least SL Chemistry and Biology, one has to be HL
Bos- en Natuurbeheer Mathematics at least SL Biology or Geography at least SL
Communicatiewetenschappen Mathematics at least SL
Economie en Beleid Mathematics at least SL Economics at least SL
Environmental Sciences** Mathematics at least SL Chemistry and Physics, one has to be HL
Food Technology** Mathematics at least SL + Chemistry + Biology or Physics (One of the three latter subject has to be HL)
Gezondheid en Maatschappij Mathematics at least SL
International Land and Water Management** Mathematics at least SL Physics at least SL
Internationale Ontwikkelingsstudies Mathematics at least SL
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Mathematics at least SL Biology or Geography at least SL
Moleculaire Levenswetenschappen Mathematics at least SL Chemistry and Physics, one has to be HL
Plantenwetenschappen Mathematics at least SL Chemistry and Biology, one has to be HL
Soil, Water, Atmosphere** Mathematics at least SL Chemistry and Physcis, one has to be HL
Tourism** Mathematics at least SL
Voeding en Gezondheid* Mathematics at least SL Chemistry HL
* = Voor de opleidingen Biotechnologie en Voeding en Gezondheid geldt een Numerus Fixus.
** = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** = Voor alle opleidingen geldt een Engelse taaleis en voor de Nederlandstalige opleidingen geldt ook een Nederlandse taaleis (NT2-II certificaat of Dutch A: language and literature).