Toelating met een ander soort diploma

Toelating met een ander soort diploma

Met een vwo-diploma (oude stijl), een hbo-getuigschrift, een hbo-propedeusecertificaat of een IB-diploma ben je mogelijk toelaatbaar tot een bacheloropleiding van Wageningen University.

Heb je een ander (buitenlands) diploma, dat niet op deze pagina wordt genoemd? Kijk dan op de Engelstalige pagina met toelatingseisen voor buitenlandse diploma's. Staat daar het antwoord niet bij? Neem dan contact op met de Bachelor Toelatingscommissie (BTC) via het contactformulier SSC.

VWO-diploma 'oude stijl'

Heb je een vwo-diploma ‘oude stijl’ met vakkenpakket dan moet je in principe ook voldoen aan de genoemde vwo-voorvereisten om te kunnen worden toegelaten. Hierover graag contact opnemen met de Bachelor Toelatingscommissie (BTC).

Hbo-propedeuse en hbo-afgestudeerden

Heb je je hbo-propedeuse of hbo-diploma behaald? Dan ben je toelaatbaar tot de bacheloropleidingen van Wageningen University, als je bepaalde vakken op vwo 6-niveau (zogenaamde vwo-deelcertificaten) hebt behaald. Let erop dat je, als je al in het bezit bent van een bachelordiploma, je voor een 2e bacheloropleiding verhoogd collegegeld moet betalen.

In onderstaande tabel vind je per bacheloropleiding de vereiste vakken op vwo 6-niveau, die je naast je hbo-propedeuse of hbo-diploma moet hebben. Let op dat er vanaf instroom september 2022 andere vereiste vakken gevraagd kunnen worden.

HBO-propedeuse

Opleiding Vereiste vakken op vwo 6-niveau***
Agrotechnologie Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde/biologie
Animal Sciences** Wiskunde A/B + scheikunde
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wiskunde A/B
Biologie Wiskunde A/B + biologie + natuurkunde + scheikunde
Biotechnologie Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Bos- en Natuurbeheer Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Communicatie en Life Sciences Wiskunde A/B/C
Economie en Beleid Wiskunde A/B
Environmental Sciences** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Food Technology** Wiskunde A/B + scheikunde + biologie/natuurkunde
Gezondheid en Maatschappij Wiskunde A/B
International Land and Water Management** Wiskunde A/B + natuurkunde
Internationale Ontwikkelingsstudies Wiskunde A/B
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Wiskunde A/B + aardrijkskunde/biologie
Moleculaire Levenswetenschappen Wiskunde B + scheikunde + natuurkunde/Natuur, Leven en Technologie
Plantenwetenschappen Wiskunde A/B + twee vakken uit: biologie/natuurkunde/scheikunde
Soil, Water, Atmosphere** Wiskunde A/B + natuurkunde + scheikunde
Tourism** Wiskunde A/B/C
Voeding en Gezondheid Wiskunde A + biologie + scheikunde
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** Voor alle opleidingen geldt een Engelse taaleis.

International Baccalaureate (DP) diploma

Een International Baccalaureate (DP) diploma, met de juiste vakken op het juiste niveau, geeft toelating tot een bacheloropleiding aan Wageningen University. In onderstaande tabel vind je per bacheloropleiding met welke vakken je kunt worden toegelaten.


Opleiding Vereiste vakken met het vereiste niveau***
Agrotechnologie Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Animal Sciences** Mathematics* + Chemistry (one has to be on HL) + Biology (SL)
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Mathematics (SL)*
Biologie Mathematics (SL)* + Biology (HL) + Chemistry (HL) + Physics (SL)
Biotechnologie Mathematics (HL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Bos- en Natuurbeheer Mathematics (SL)* + Biology (SL)/Geography (SL)
Communicatie en Life Sciences Mathematics (SL)*
Economie en Beleid Mathematics (SL)*
Environmental Sciences** Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Food Technology** Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Gezondheid en Maatschappij Mathematics (SL)*
International Land and Water Management** Mathematics (SL)* + Physics (SL)
Internationale Ontwikkelingsstudies Mathematics (SL)*
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Mathematics (SL)* and Biology (SL)/Geography (SL)
Moleculaire Levenswetenschappen Mathematics (HL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Plantenwetenschappen Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
Soil, Water, Atmosphere** Mathematics (SL)* + Chemistry + Physics (one of the two latter subjects has to be on HL)
Tourism** Mathematics (SL)*
Voeding en Gezondheid Mathematics (SL)* + Chemistry + Biology/Physics (one of the three latter subjects has to be on HL)
* Het vak Math Studies (SL/HL) wordt niet geaccepteerd. Voor de opleidingen Communicatie en Life Sciences en Tourism wordt Mathematics Applications & Interpretation (SL) wel geaccepteerd. Mathematics (SL) kan vervangen worden door Mathematics Applications & Interpretation (HL), Mathematics Analysis & Approaches (SL) of Mathematics Analysis & Approaches (HL). Mathematics (HL) kan vervangen worden door Mathematics Analysis & Approaches (HL).
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
*** Een vak mag ook op HL gedaan zijn wanneer SL vermeld is.

Voor alle opleidingen geldt een Engelse taalvaardigheidseis en voor de Nederlandstalige opleidingen geldt ook een Nederlandse taalvaardigheidseis.