VWO diploma nieuwe tweede fase

Om tot een bachelor te worden toegelaten moet je voldoen aan de toelatingseisen zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze gelden vanaf 1 augustus 2007.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase na 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de onderstaande tabel moeten voldoen. Deze studenten zullen veelal na 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun VWO opleiding zijn begonnen.

Voor studenten die vóór 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden meestal andere toelatingseisen.

Vereisten bij een VWO diploma nieuwe tweede fase voor de verschillende bacheloropleidingen
Opleiding VWO profiel Natuur & Techniek VWO profiel Natuur & Gezondheid VWO profiel Economie en Maatschappij VWO profiel Cultuur en Maatschappij
Agrotechnologie N B/S + N + WB B/S + N + WB
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen WA/WB
Biologie B N Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Biotechnologie * * 2 vakken uit: B, N, S * B + N + S *
Bodem, Water, Atmosfeer N N + S N + S + WA/WB
Bos- en Natuurbeheer A/B A/B + WA/WB
Communicatie en Life Sciences
Dierwetenschappen S S + WA/WB
Economie en Beleid WA/WB
Gezondheid en Maatschappij WA/WB
Internationaal Land- Waterbeheer N N N + WA/WB
Internationale Ontwikkelingsstudies WA/WB
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning A/B + WA/WB
Levensmiddelentechnologie N + S + WB N + S + WB
Milieuwetenschappen N N + S N + S + WA/WB
Moleculaire Levenswetenschappen * N / (WB + NL&T) * N + S + WB * N + S + WB *
Plantenwetenschappen 2 vakken uit: B, N, S B + N + S
Tourism WA/WB
Voeding en Gezondheid * * B + S * B + S *

Toelichting op bovenstaande tabel

• = direct toelaatbaar

* = voor deze opleidingen geldt een Numerus Fixus.

Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.

A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B

Vereiste vakken niet in je profiel?

Voldoe je niet aan bovenstaande vereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.

Natuurkunde en het vernieuwde profiel Natuur en Gezondheid

Ben je geïnteresseerd in de Bacheloropleiding Agrotechnologie / Biologie / Bodem, Water, Atmosfeer / Internationaal Land- en Waterbeheer / Milieuwetenschappen / Moleculaire Levenswetenschappen, maar blijk je niet toelaatbaar te zijn met het vernieuwde profiel Natuur en Gezondheid, omdat je geen Natuurkunde hebt gedaan? Er zijn verschillende mogelijkheden om toch aan de toelatingseisen te voldoen.