VWO diploma oude tweede fase

Om tot een bachelor te worden toegelaten moet je voldoen aan de toelatingseisen zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze gelden tot 1 augustus 2007.

In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase vóór 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de onderstaande tabel moeten voldoen. Deze studenten zullen veelal in augustus/september 2006 zijn begonnen met het vierde jaar van hun VWO opleiding.

Voor studenten die na 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden andere toelatingseisen.

Vereisten bij een VWO diploma oude fase voor de verschillende bacheloropleidingen
Opleiding VWO profiel Natuur & Techniek VWO profiel Natuur & Gezondheid VWO profiel Economie en Maatschappij VWO profiel Cultuur en Maatschappij
Agrotechnologie WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen E1 E1 WA1,2/WB1 + E1
Biologie B1,2 Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Biotechnologie * * WB1+N1+S1 * WB1+N1+S1 *
Bodem, Water, Atmosfeer WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Bos- en Natuurbeheer WA1,2+A/B1,2
Communicatie en Life Sciences WA1,2/WB1
Dierwetenschappen WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Economie en Beleid E1 E1 WA1,2/WB1 + E1
Gezondheid en Maatschappij WA1,2/WB1
Internationaal Land- Waterbeheer N1/S1/B1,2 WA1,2+N1/S1/B1,2
Internationale Ontwikkelingsstudies WA1,2/WB1
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning WA1,2+A/B1,2
Levensmiddelentechnologie WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Milieuwetenschappen WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Moleculaire Levenswetenschappen * * WB1+N1+S1 * WB1+N1+S1 *
Plantenwetenschappen WB1+N1+S1 WB1+N1+S1
Tourism WA1,2
Voeding en Gezondheid * * WB1 + S1 * WB1 + S1 *

Toelichting op bovenstaande tabel:

• = direct toelaatbaar
* = voor deze opleidingen geldt een Numerus Fixus.

Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.

A = Aardrijkskunde
B1,2 = Biologie 1,2
E1,2 = Economie 1,2
N1 = Natuurkunde 1
S1 = Scheikunde 1
WA1,2 = Wiskunde A1,2
WB1 = Wiskunde B1
+ = en; bijvoorbeeld WB1+S1 betekent Wiskunde B 1 en Scheikunde 1

/ = of; bijv. WA1,2/WB1 betekent Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1

Bepaalde vakken niet in je profiel?

Voldoe je niet aan de onderstaande vereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.