Bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Stel je voor: een groot bedrijf vraagt jou advies bij het maken van een keuze. Hoe zorg je ervoor dat jij het bedrijf van de juiste informatie voorziet? Hoe maak je berekeningen met financiële gegevens? Kun jij cijfers vertalen naar een antwoord voor het bedrijf?

Vraag jij je weleens af hoe je een betrouwbaar beeld schetst van de prestaties van een bedrijf? Wil je leren hoe je aan de hand van cijfermatige gegevens duidelijke conclusies trekt? Zou jij bedrijven willen adviseren over de mogelijkheden om nog beter te presteren?

Tijdens de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen leer je volgens wetenschappelijke methodes onderzoek doen. Het is belangrijk dat je kwalitatieve en kwantitatieve vaardigheden beheerst, zodat je tot de juiste conclusies komt. Sommige resultaten kunnen het beste in cijfers worden uitgedrukt. Tijdens het vak wiskunde leer je met behulp van algebra, problemen op te lossen die bijvoorbeeld te maken hebben met de productiecapaciteit van een bedrijf. Deze vaardigheden heb je nodig om in latere vakken, zoals decision science, complexe problemen op te lossen die gaan over risico en onzekerheid.

In het vak inleiding bedrijfseconomische analyse leer je hoe je op basis van bedrijfskundige gegevens conclusies trekt over de resultaten van een bedrijf.

Een bottle-neck analyse kun je onder andere goed gebruiken om inzicht te krijgen in de productiefactoren die een beperkende factor zijn. Als je dit knelpunt vroegtijdig herkent, kun je de productiemogelijkheden hierop aanpassen. Zo zorg je ervoor dat het productieproces zo efficiënt mogelijk verloopt. Op deze manier leer jij dus alle skills die nodig zijn om bedrijven te adviseren bij het maken van keuzes!

Wanneer jij op de hoogte bent van alle informatiestromen in de keten, kun je deze ook gaan beïnvloeden. Tijdens het vak data science leer je hoe belangrijk informatiestromen zijn. Hoe meer je informatie je hebt, des te beter je hierop kunt inspelen.

Ieder mens is een consument. Bedrijven willen zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes van de consument. Om dit te kunnen, heb je kennis over het gedrag van mensen nodig. Als je het gedrag van consumenten goed begrijpt, kun je met een bedrijf beter inspelen op de behoeftes van de consument. Deze tweezijdige relatie komt gedurende de studie voortdurend aan bod. Je benadert problemen zowel vanuit het perspectief van een bedrijf als vanuit het perspectief van de consument. Dit maakt de studie bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen uniek!